Yrke grafisk formgivare

Grafiska formgivare skapar text och bilder för att förmedla idéer. De framställer visuella begrepp för publicering i tryck eller på nätet (t.ex. I reklam, webbplatser och tidskrifter) för hand eller med hjälp av programvara.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Grafisk design

  De metoder som används för att skapa en visuell bild av idéer och budskap.

 • Desktop publishing

  Skapande av dokument på en dator med hjälp av kunskap om sidlayout. Desktop publishing-programvara kan skapa layouter och producera typografisk text- och bildformat.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

Färdigheter

 • Omvandla krav till visuell design

  Utveckla den visuella designen utifrån från givna specifikationer och krav, på grundval av analysen av omfattning och målgrupp. Skapa en visuell representation av idéer, till exempel i form av logotyper, webbplatsgrafik, digitala spel och layouter.

 • Designa prototyper

  Designa prototyper för produkter eller produktkomponenter genom tillämpning av projekterings- och konstruktionsprinciper.

 • Följa en instruktion

  Tolka och uppfylla krav och förväntningar som har diskuterats och överenskommits med kunderna.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Använda Creative Suite

  Använd kreativ programvara såsom Adobe för grafisk design.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Designa datorgrafik

  Använda olika visuella tekniker för att designa datorgrafik. Kombinera grafiska element för att förmedla koncept och idéer.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Omvandla enkla skisser till virtuella ritningar

  Använda programvara för att omvandla den grova bilden på en designlösning till en tvådimensionell geometrisk skiss som kan vidareutvecklas till det slutliga konceptet.

 • Respektera publikationsformat

  Lämna in textmaterial för tryckändamål. Respektera alltid erforderliga och förväntade publiceringsformat.

Source: Sisyphus ODB