Yrke grovjobbare vid oljeborrtorn

Grovjobbare vid oljeborrtorn utför eller lossar anslutningar vid inskjutning eller utdragning av borröret i eller ur borrhålet. De monterar ihop och isär rör och borrar samt samlar in kärnprover. De reparerar och utför underhåll på utrustningen på borrgolvet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

Färdigheter

 • Arbeta som ett team

  Erkänna vikten av teamarbete, bygga upp och upprätthålla effektiva arbetsrelationer med alla kolleger på kasinot och inom verksamheten. Flexibilitet – inta en positiv och flexibel inställning till förändringar i prioriteringar och rutiner. Inta en positiv hållning till förändringar, åta dig nya uppgifter frivilligt och reagera positivt på nya arbetssätt. Kommunikation – säkerställa att tydlig och effektiv kommunikation upprätthålls med kasinochefen, speldirektören och spelchefer. Hålla regelbundna möten med chefer och personal och uppmuntra till tvåvägskommunikation och kontinuerlig förbättring.

 • Styra borrningsrör

  Styra borrningsrör in i och ut ur hissar.

 • Montera metalldelar

  Rikta in och arrangera stål- och metallkomponenter i syfte att montera kompletta produkter. Använda tillämpliga handverktyg och mätinstrument.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Samla in oljeprover

  Samla in oljeprover genom att vrida på urluftningsventiler, föra in en behållare i en tank för att erhålla provmaterial.

 • Säkerställa hälsa och säkerhet vid tillverkning

  Säkerställa personalens hälsa och säkerhet under tillverkningsprocessen.

 • Koppla upp oljebrunnshuvuden

  Förbereda oljebrunnshuvuden för anslutning till oljetankar.

 • Fatta tidskritiska beslut

  Eftersträva optimalt tidskritiskt beslutsfattande inom organisationen.

 • Underhålla borrningsutrustning

  Utföra underhåll och reparationer på diverse borrmaskiner.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Underhålla oljefältsutrustning

  Demontera, reparera eller byta ut oljefältsutrustning såsom ångmotorkomponenter eller ångpannor; använda motordrivna verktyg och handverktyg.

Source: Sisyphus ODB