Yrke gruppledare på snabbmatsrestaurang

Gruppledare på snabbmatsrestauranger hanterar verksamheten i denna typ av restauranger.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Välkomna gäster

  Välkomna gäster på ett vänligt sätt till en viss plats.

 • övervaka personalens arbete under olika skift

  Övervaka den verksamhet som bedrivs av anställda som arbetar i skift för att säkerställa kontinuerlig verksamhet.

 • övervaka matkvaliteten

  Övervaka kvaliteten och säkerheten hos mat som serveras till gäster och kunder enligt livsmedelsstandarder.

 • öppna och stänga

  Tillämpa förfaranden för öppnande och stängning av bar, butik eller restaurang.

 • Hålla arbetsmiljön säker och hygienisk

  Bevara hälsa, hygien, säkerhet och trygghet på arbetsplatsen i enlighet med gällande bestämmelser.

 • Schemalägga skift

  Planera personalens arbetstider och skift enligt företagets behov.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Hantera kundorder

  Hantera beställningar från kunder. Ta emot kundordern och göra upp en förteckning med krav, utarbeta en arbetsprocess och en tidsram. Utföra arbetet enligt planen.

 • Arbeta i ett arbetslag inom hotellbranschen

  Att fungera tryggt inom en grupp inom hotellbranschen, där var och en har sitt eget ansvar för att nå ett gemensamt mål som är ett bra samspel med kunder, gäster eller medarbetare och deras belåtenhet.

 • Ansvara för medellångsiktiga mål

  Övervaka de medelfristiga tidsplanerna enligt budgetberäkningar och avstämningar på kvartalsbasis.

 • Leda och övervaka arbetslaget

  Leda och observera arbetstagarnas beteende.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Uppfylla krav om personlig hygien

  Upprätthålla felfri personlig hygien och ha välvårdat utseende.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Sälja extra varor

  Övertala kunder att köpa fler eller dyrare produkter.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Säkerställa livsmedelskvaliteten

  Övervaka kvaliteten på livsmedel som serveras till besökare eller kunder i enlighet med livsmedelsstandarder.

 • Sätta upp mål på medellång eller lång sikt

  Schemalägga långsiktiga mål, direkta mål till kortsiktiga mål genom effektiva planerings- och lösningsprocesser på medellång sikt.

Source: Sisyphus ODB