Yrke gruvarbetare under jord

Gruvarbetare under jord utför diverse underjordiska gruvarbeten såsom inspektioner, drift av transportörer och transport av utrustning och förbrukningsmaterial från marken till den underjordiska utvinningsplatsen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

 • Hälso- och säkerhetsrisker vid arbete under jord

  Regler och risker som påverkar hälsa och säkerhet vid arbete under jord. 

Färdigheter

 • Använda hydrauliska pumpar

  Använda hydrauliska pumpsystem.

 • Använda gruvverktyg

  Använda och utföra underhåll på diverse handhållna och motordrivna gruvverktyg och gruvutrustning.

 • Använda olika utrustning för underjordiska gruvor

  Använda utrustning för underjordiska gruvor, t.ex. ventilations- och transportsystem.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Göra mindre reparationer på utrustning

  Utföra rutinunderhåll av utrustning. Känna igen och identifiera mindre fel hos utrustningen och vid behov utföra reparationer.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

Source: Sisyphus ODB