Yrke handläggare, offentlig förvaltning, spelinspektion

Handläggare (offentlig förvaltning, spelinspektion) har i uppdrag att hantera och inspektera spel och prova alla deras funktioner i enlighet med högsta möjliga standarder i fråga om effektivitet, säkerhet och kundservice i överensstämmelse med företagets interna förfaranden och gällande lagstiftning. De ansvarar för tillsynen över alla typer av spel och ska se till att reglerna följs och att spelarna inte fuskar. De ansvarar också för underhållet av utrustningen och hanterar alla förfrågningar och klagomål från kunder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Föreskrifter för spelverksamhet

  Rättsliga krav, regler och begränsningar för spel- och vadslagningsverksamhet.

 • Självsäkerhet

  Attityd som bygger på att stå upp för sig själv, tro på sig själv och inge respekt utan att fördenskull störa andra, vara aggressiv, oförskämd och inte heller undergiven.

 • Spelregler

  Uppsättning principer och regler för ett spel.

 • Ansvarsfullt spelande

  Lämpligt beteende vid deltagande i spel, till exempel att vara uppmärksam på andra människors reaktioner och förstå varför de agerar och reagerar som de gör.

 • Spelregler för kasino

  De spelregler och principer som styr de olika spelen på ett kasino.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

Färdigheter

 • Följa etiska uppförandekoder för spel

  Följa de regler och etiska regler som används för hasardspel, vadslagning och lotterier. Hålla aktörernas underhållning i minnet.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Sköta hasardspel

  Vara tekniskt kompetent i hantering av alla spel på kasinot; genomföra alla spelaktiviteter, bl.a. bordshantering, öppnings- och stängningsrutiner och räkning av pengar samt vara förtrogen med den erforderliga standarden och följa erforderliga bestämmelser.

 • Visa gott uppförande gentemot spelare

  Vara artig och visa gott uppförande gentemot spelare, personer i närheten och andra.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

 • Underhålla spelutrustning

  Utföra underhåll på spelverktyg, -utrustning och -förnödenheter.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Utbilda handlare

  Instruera och undervisa nya handlare i fråga om deras arbetsbeskrivning och presentera dem för gruppen.

 • Bemanna spelskift

  Övervaka bemanningsnivåerna för att se till att alla spel och bord är tillräckligt bemannade för varje skift.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • övervaka spelverksamhet

  Gå mellan spelbord och iaktta spelen för att se till att verksamheten bedrivs på rätt sätt. Notera oegentligheter och funktionsfel, se till att dealern följer husets regler och att spelarna inte luras.

 • Kontrollera spel

  Vara fullständigt medveten om bordsaktiviteten, hålla spel under kontroll för att säkra ett smidigt spelförlopp och lämplig hastighet, prioritera uppmärksamhet beroende på dealerns erfarenhet och aktivitetsnivån.

 • Demonstrera spel

  Förklara och demonstrera spel och spelregler för nya spelare/besökare.

 • Rapportera spelincidenter

  Rapportera om incidenter under spel, vadslagning och lotterispel.

 • Hantera publik

  På ett trevligt, professionellt och positivt sätt kunna hantera kundernas behov och framföra klagomål till medlemmar i ledningsgruppen (vid behov) på ett lugnt, professionellt och icke-konfronterande sätt.

Source: Sisyphus ODB