Yrke ingenjör, biomedicin

Ingenjörer (biomedicin) kombinerar kunskaper om tekniska principer och biologiska resultat för utveckling av medicinska behandlingar, läkemedel och allmän hälso- och sjukvård. De kan utveckla lösningar som omfattar allt från förbättring av komponenter i konventionella läkemedel fram till implantatens utveckling och vävnadsbehandling.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Genetik

  Läran om arvsmassa, gener och variationer i levande organismer. Genetisk forskning syftar till att förstå hur arvsprocessen från föräldrar till avkomma fungerar och hur gener i levande varelser är uppbyggda och beter sig.

 • Biomedicinsk ingenjörskonst

  De biomedicinska tekniska processer som används för att skapa medicintekniska produkter, proteser och behandlingar.

 • Material för medicintekniska produkter

  Olika material som används för att framställa medicintekniska produkter, t.ex. polymermaterial, termoplastiska material, härdplast, metallegeringar och läder. När valet av material görs måste hänsyn tas till medicinska föreskrifter, kostnader och biokompatibilitet.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Provförfaranden

  Metoder för att producera resultat inom vetenskap eller teknik, t.ex. fysiska prov, kemiska tester eller statistiska tester.

Färdigheter

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Samla in biologiska data

  Samla upp biologiska prover, registrera och sammanfatta biologiska data för användning i tekniska studier, utarbeta miljöförvaltningsplaner och biologiska produkter.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Utveckla testmetoder

  Utveckla testprotokoll som gör det möjligt att utföra olika analyser av produkter, system och komponenter.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Bedöma möjligheten att genomföra förändringar

  Granska utvecklings- och innovationsförslag för att avgöra hur de kan tillämpas i verksamheten och hur sannolikt det är att de kan genomföras inom olika områden, dvs. sett till ekonomiska effekter, företagets anseende och reaktioner från kunder.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

Source: Sisyphus ODB