Yrke ingenjör, hälsa och säkerhet

Ingenjörer (hälsa och säkerhet) projekterar föremål och program genom att kombinera tekniska principer och hälso- och säkerhetskrav. De planerar skydd och välbefinnande för människor som använder de projekterade föremålen eller utför arbete inom ramen för de projekterade hälso- och säkerhetsprogrammen. De bedömer anläggningar och de risker som de kan medföra (t.ex. föroreningsmaterial, ergonomi, hantering av farliga ämnen osv.) för att utforma och förbättra hälso- och säkerhetsåtgärder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bedömning av risker och hot

  Säkerhetsdokumentationen och all säkerhetsrelaterad kommunikation och information.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Säkerhetsteknik

  Den tekniska disciplin som används för att se till att system, maskiner och utrustning fungerar enligt fastställda säkerhetsnormer och lagar, t.ex. miljölagstiftning.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

Färdigheter

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Ge råd om säkerhetsförbättringar

  Ge relevanta rekommendationer efter en avslutad utredning; se till att rekommendationerna tas under beaktande och att åtgärder vidtas där det behövs.

 • Upprätta en riskbedömning

  Bedöma risker, föreslå förbättringar och beskriva de åtgärder som ska vidtas på organisationsnivå.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

Source: Sisyphus ODB