Yrke ingenjör, robotteknik

Ingenjörer (robotteknik) projekterar och utvecklar robotteknik och tillämpningar i kombination med mekaniska tekniska principer. De använder på förhand fastställda mönster och den aktuella utvecklingen för att förbättra eller utveckla system, maskiner och utrustning. De kombinerar flera kunskapsområden såsom databehandling, ingenjörskonst och elektronik i utvecklingen av nya tekniska tillämpningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Robotkomponenter

  De komponenter som kan hittas i robotsystem, till exempel mikroprocessorer, elektronik, sensorer, kretskort, kodskrivare, servomotorer samt pneumatiska eller hydrauliska delar.

 • Robotteknik

  Den del av ingenjörsverksamheten som omfattar konstruktion, drift, tillverkning och användning av robotar. Robotteknik är en del av verkstadsindustrin, elektroteknik och datavetenskap och överlappar mekatronik och automatisering.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

Färdigheter

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Designa automatiseringskomponenter

  Designa tekniska delar, anordningar, produkter eller system som bidrar till automatisering av industrimaskiner.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Utföra genomförbarhetsstudie

  Utvärdera och bedöma potentialen hos ett projekt, en plan, ett förslag eller en ny idé. Genomföra en standardiserad studie som bygger på omfattande undersökningar och forskning för att stödja beslutsprocessen.

 • Bedöma ekonomisk bärkraft

  Revidera och analysera finansiell information och projektkrav, till exempel budgetuppskattning, förväntad omsättning och riskbedömning i syfte att fastställa projektets fördelar och kostnader. Bedöma om avtalet eller projektet kommer att lösa in investeringen och om den potentiella vinsten är värd den finansiella risken.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

Source: Sisyphus ODB