Yrke ingenjör, solenergi

Ingenjörer (solenergi ) projekterar system som genererar energi från solljus, t.ex. fotovoltaiska system. De projekterar och konstruerar system som optimerar energiförbrukningen från solkraft och hållbarheten i produktionsprocessen för solenergisystem.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Energimarknad

  Trender och viktiga drivkrafter på energihandelsmarknaden, metoder och praxis för energihandel och identifiering av de viktigaste intressenterna inom energisektorn.

 • Energi

  Effektkapacitet i form av mekanisk och elektrisk energi, värmeenergi, potentiell energi eller annan energi från kemiska eller fysiska resurser som används för att driva ett fysiskt system.

 • Elkraftteknik

  Underdisciplin inom energi- och elektroteknik som är specialiserad på produktion, överföring, distribution och användning av elkraft genom anslutning av elektriska anordningar till motorer, generatorer och transformatorer, som t.ex. en växel-/likströmsadapter.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Solenergi

  Den energi som kommer från ljus och värme från solen och som kan utnyttjas som en förnybar energikälla med hjälp av olika tekniker, t.ex. den fotovoltaiska tekniken (PV) för elproduktion och solvärmetekniken (STE) för värmeproduktion.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Typer av fotovoltaiska paneler

  Olika typer av fotovoltaiska celler och paneler med olika effektivitet i olika typer av väder samt skillnader när det gäller kostnader, hållbarhet och livslängd samt monteringsmöjligheter.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Termodynamik

  Den del av fysiken som rör förhållandet mellan värme och andra energiformer.

Färdigheter

 • Använda termisk analys

  Använda programvaruverktyg såsom Icepak, Fluens och FloTHERM som hjälpmedel för att utveckla och optimera värmestyrningslösningar i syfte att hantera diverse svåra problem med termiska produkter och egenskaper hos termiska material.

 • Informera om solpaneler

  Tillhandahålla information om kostnader av samt fördelar och nackdelar med installation och användning av solpaneler till organisationer och personer som söker alternativa metoder för energiförsörjning av anläggningar och bostäder samt information om vad man måste ta hänsyn till när man överväger köp och installation av ett solenergisystem.

 • Leda ingenjörsprojekt

  Leda ingenjörsprojekt, budget, tidsfrister och personalresurser samt planera scheman och teknisk verksamhet som är relevant för projektet.

 • Underhålla solenergisystem

  Testa solcellspanelers prestanda, avläsa mätare för att kontrollera elindikatorer, identifiera och åtgärda funktionsfel och vid behov rengöra panelerna.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Justera spänning

  Justera spänningen i elapparatur.

 • Utarbeta AutoCAD-ritningar

  Utarbeta kommunala utföranderitningar med hjälp av AutoCAD.

 • Analysera ingenjörsprinciper

  Analysera de principer som måste beaktas när det gäller tekniska konstruktioner och projekt såsom funktionalitet, reproducerbarhet, kostnader och andra principer.

 • Underhålla system för koncentrerad solenergi

  Utföra rutinmässigt underhåll samt reparationer av system som använder reflekterande material såsom linser och speglar samt spårningssystem som koncentrerar solljus till en stråle som försörjer ett kraftverk genom sin värmeproduktion.

 • Främja hållbar energi

  Främja användningen av förnybara el- och värmekällor för organisationer och enskilda individer samt arbeta mot en hållbar framtid genom att uppmuntra till försäljning av utrustning för förnybar energi, t.ex. solenergiutrustning.

 • Besiktiga tekniska anläggningar

  Samla in strukturell, elektrisk och annan tillhörande information om platsen genom att utföra anläggningsrevisioner. De används för projektering av tekniska lösningar såsom solenergisystem.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Designa solenergisystem

  Utarbeta specifikationer för konstruktion av solenergisystem och deras komponenter. Upprätta checklistor för besiktning och övervakning av slutförda solenergiprojekt.

Source: Sisyphus ODB