Yrke kantmaskinoperatör

Kantmaskinoperatörer sköter maskiner som klär material (främst trä) med faner för att höja deras hållbarhet och göra dem estetiskt attraktiva. De justerar även bandets hastighet, ställer in temperaturreglaget för att justera värmen, stryker lim på panelkanter samt startar och justerar maskinen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kantband

  Metoder och olika typer av kantband som kan fästas på diverse material.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Använda kantbandmaskiner

  Sköta maskiner och utrustning som används för att täcka över material som trä med skyddande skikt.

 • Skaffa undan avfall efter utskärning

  Skaffa undan eventuellt farligt avfall som uppstår i utskärningsprocessen, t.ex. spån, skrot och grader, sortera i enlighet med föreskrifterna och städa arbetsplatsen.

 • Utföra mätning av delar

  Använda mätinstrument för att mäta delar av tillverkade föremål. Ta hänsyn till tillverkarnas specifikationer för att utföra mätningen.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Underhålla kantbandmaskiner

  Utföra underhåll på kantbandmaskiner och utrustning för att säkerställa att de är rena och i säkert, arbetsdugligt skick. Utföra rutinunderhåll på utrustning och justera den vid behov med hjälp av handverktyg och motordrivna verktyg.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

Source: Sisyphus ODB