Yrke kassaoperatör, spel

Kassaoperatörer (spel) registrerar vissa nummer- eller symbolkombinationer mot betalning och utfärdar lotteribiljetter till spelare. De betalar ut vinster, tar emot kunders underskrifter och identifierar kunder. De kontrollerar och räknar pengar i kassan samt ser till att reglerna om bekämpning av penningtvätt efterlevs.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Spelregler

  Uppsättning principer och regler för ett spel.

Färdigheter

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Visa gott uppförande gentemot spelare

  Vara artig och visa gott uppförande gentemot spelare, personer i närheten och andra.

 • Följa etiska uppförandekoder för spel

  Följa de regler och etiska regler som används för hasardspel, vadslagning och lotterier. Hålla aktörernas underhållning i minnet.

 • Ansvara för kassaflöde

  Ta emot vad, betala ut vinster och hantera kassaflödet.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Handlägga betalningar

  Ta emot betalningar, till exempel som kontanter eller via kreditkort och betalkort. Hantera ersättningar vid returer eller hantera kuponger och marknadsföringsinstrument såsom bonuskort eller medlemskort. Iaktta säkerhet och skydd av personuppgifter.

 • Använda räknefärdigheter

  Öva logiskt tänkande och tillämpa enkla eller komplexa numeriska begrepp och beräkningar.

 • Fokusera på service

  Aktivt söka efter effektiva sätt att hjälpa människor.

 • Arbeta med lagerstyrning

  Genomföra kontrollförfaranden och dokumentation avseende lagerstyrningstransaktioner.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Förebygga penningtvätt inom spelverksamhet

  Vidta åtgärder för att förhindra missbruk av kasinot för att undvika beskattning eller dölja ursprunget av medel.

 • Vårda sitt utseende

  Ge rätt professionell image genom att se till att ens personliga framtoning alltid lever upp till högsta standard. Välja lämplig klädsel och allmän image, varje dag anstränga sig att göra ett gott intryck.

Source: Sisyphus ODB