Yrke konkursförvaltare

Konkursförvaltare förvaltar en kunds konkursärende, undersöker juridiska handlingar för att upptäcka eventuellt bedrägeri och förvaltar de pengar som har erhållits vid försäljning av egendom som inte var undantagen för att överlämna dem till borgenärer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skuldhanteringssystem

  De förfaranden som krävs för att erhålla varor eller tjänster före betalning och när en summa pengar har förfallit till betalning eller är försenad.

 • Skuldklassificering

  Olika klassificeringar av skulder som offentliga och offentligt garanterade skulder, privata icke-garanterade krediter, centralbanksinlåningar osv.

 • Bedrägeribekämpning

  Metoder som används för att identifiera bedräglig verksamhet.

 • Affärslån

  Lån som är avsedda för affärsändamål och som antingen kan vara säkrade eller vara osäkrade beroende på om en säkerhet är inblandad. Olika typer av företagslån, som t.ex. banklån, mezzaninfinansiering, tillgångsbaserad finansiering och fakturafinansiering.

 • Insolvenslagstiftning

  De rättsregler som gäller vid oförmåga att betala skulder i tid.

Färdigheter

 • Sköta ekonomiska transaktioner

  Hantera valutor, finansiella växlingar, inlåning samt företags- och kontrollbetalningar. Upprätta och förvalta gästkonton och ta emot betalningar med kontanter, kreditkort och betalkort.

 • Utföra utredning av skulder

  Använda forskningsmetoder och spårningsstrategier för att identifiera försenade betalningar och hantera dessa.

 • Samla in finansiell information om fastigheter

  Samla in information om tidigare transaktioner som rör egendomen, till exempel de priser till vilka fastigheten tidigare hade sålts och kostnader för renovering och reparationer, i syfte att erhålla en tydlig bild på egendomens värde.

 • Granska rättsliga handlingar

  Läsa och tolka rättsliga handlingar och bevis om händelser i samband med det rättsliga fallet.

 • Ge råd om konkursförfaranden

  Analysera konkursärendet för att vägleda och ge råd till kunder om formaliteter, förfaranden och åtgärder som kan minska förlusterna.

 • Analysera lån

  Se över och analysera de lån som beviljats organisationer och enskilda individer genom olika former av krediter, bland annat övertrasseringsskydd, exportkreditlån, tidsbundna lån och köp av handelsvärdepapper.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Granska kreditbetyg

  Undersöka och söka efter information om företags kreditvärdighet, som tillhandahålls av kreditvärderingsinstitut, för att fastställa sannolikheten för gäldenärens fallissemang.

Source: Sisyphus ODB