Yrke kontrollrumsoperatör, gruva

Kontrollrumsoperatörer (gruva) utför diverse uppgifter från kontrollrummet i en gruva . De övervakar processerna med hjälp av elektroniska avbildningar via skärmar, visare och signallampor. De ändrar variabler och kommunicerar med andra avdelningar för att se till att processerna löper smidigt och i enlighet med etablerade rutiner. De vidtar lämpliga åtgärder vid oegentligheter eller nödsituationer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hälso- och säkerhetsrisker vid arbete under jord

  Regler och risker som påverkar hälsa och säkerhet vid arbete under jord. 

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

Färdigheter

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

 • övervaka utrustning

  Övervakning av utrustning innebär att man kontrollerar mätare eller displayer för att se till en maskin fungerar.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Hantera kommunikation mellan arbetslag på olika skift

  Kommunicera relevant information om förhållanden på arbetsplatsen, framsteg, händelser och potentiella problem till arbetarna i nästa skift.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Samordna kommunikation vid nödsituationer i gruvor

  Rikta och samordna kommunikationsförfaranden i nödsituationer. Instruera personer som kallar på ett lämpligt sätt, och hålla dem informerade om alla räddningsinsatser. Varna och skicka räddningspersonal vid larmsamtal och kritiska larm.

 • Samordna fjärrkommunikation

  Ansvara för nätverks- och radiokommunikation mellan olika operativa enheter. Ta emot och överföra eller vidarebefordra radio- och telekommeddelanden eller samtal. Detta kan inbegripa meddelanden från allmänheten eller räddningstjänst.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

Source: Sisyphus ODB