Yrke krosskötare, malmkross

Krosskötare (malmkross) hanterar och övervakar krossar och andra maskiner som krossar material och mineraler. De flyttar sten till krossar, matar in mineraler, övervakar krossningsprocessen och ser till att slutprodukterna uppfyller kraven.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av sten för bearbetning

  Olika typer av sten som bearbetas till byggmaterial av stenhuggare och andra stenbearbetare. Stenens mekaniska egenskaper såsom vikt, draghållfasthet och hållbarhet. Ekonomiska egenskaper såsom kostnader, transport och inköp.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Använda kross

  Sköta maskiner som är konstruerade för att krossa bergarter, malmer, stora kolbitar och andra material. Arbeta med en bykkross som vibrerar för att tvinga in stenar genom en vertikalt V-formad ställning för att krossa dem, eller en konkross som roterar ett spiralformigt element.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

 • Hantera stenblock

  Manövrera stenblocken, placera dem i rätt läge i maskinbädden med elektriska lyftanordningar, träblock och kilar.

 • Mäta material

  Mäta råmaterial innan det matas in i blandare eller maskiner och se till att materialet överensstämmer med specifikationerna.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

Source: Sisyphus ODB