Yrke kuvertmaskinskötare

Kuvertmaskinskötare sköter en maskin som drar in papper och utför nödvändiga arbetsmoment för framställning av kuvert: skärning, vikning, limning och applicering av ett svagare livsmedelsgodkänt lim på klaffen för förslutning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kuvertskärningsstandarder

  Kvaliteten på skärningsstandarder vid tillverkning av kuvert. Dessa krav omfattar form, skärningars precision och minsta eller högsta höjd på knivar.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Lyfta pappershögar

  Lyfta och fylla på högar med blad, sidor, omslag på maskinbordet för att få kanterna i linje med varandra och mata in dem i maskinen.

 • Kontrollera kuvertkvalitet

  Kontrollera om ritsnings-, viknings- och gummeringskvaliteten är korrekt för kuvert och klaffmått, rätvinklighet och öppningsstorlek genom undersökning av materialen och maskinernas utmatning. Justera maskininställningarna vid behov.

 • Kontrollera papperskvalitet

  Övervaka alla aspekter av papperskvalitet, t.ex. tjocklek, opacitet och smidighet enligt specifikationerna samt för vidare behandling och efterbehandling.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka transportband

  Övervaka flödet av arbetsobjekt på transportband när de behandlas av maskinen för att garantera optimal produktivitet.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Använda kuvertmaskin

  Sköta maskin som tillverkar vanliga kuvert och fönsterförsedda kuvert från pappersrullar. Lasta på blanka rullar i maskinen med hjälp av en lyftanordning och trä pappret genom maskinen.

 • Justera kuvertskärningsinställningar

  Se till att rätt skär- och limningsmetod används. Förbered genom att applicera lim på ämnet med torrt fält och på fönstret under transport. Justera beroende på fönster, lim, läge och jämnhet.

Source: Sisyphus ODB