Yrke kvalitetsingenjör

Kvalitetsingenjörer fastställer kvalitetsstandarder för skapandet av produkter eller tjänster. De kontrollerar att produkterna och tjänsterna överensstämmer med kvalitetsnormerna och samordnar kvalitetsförbättringar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Kvalitetssäkringsförfaranden

  Förfaranden för besiktning av en produkt eller ett system för att säkerställa att den överensstämmer med specifikationer och krav.

 • Provförfaranden

  Metoder för att producera resultat inom vetenskap eller teknik, t.ex. fysiska prov, kemiska tester eller statistiska tester.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

Färdigheter

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Skriva inspektionsrapporter

  Beskriva resultaten och slutsatserna av inspektionen på ett klart och begripligt sätt. Logga inspektionsprocesserna, t.ex. kontakt, resultat och vidtagna åtgärder.

 • Stödja införandet av kvalitetsstyrningssystem

  Förespråka införandet av nya affärsprocesser för att bidra till att uppnå kvalitetsstandarder, såsom förbättring av organisationsstrukturen eller utveckling av nya förfaranden i händelse av kvalitetsbrister.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Identifiera förbättringsåtgärder

  Genomföra eventuella förbättringar av processerna i syfte att öka produktiviteten, förbättra effektiviteten, öka kvaliteten och rationalisera rutinerna.

 • Rapportera testresultat

  Rapportera testresultat med fokus på rön och rekommendationer, skilja på resultaten efter allvarsnivå. Inkludera relevant information från testplanen och ange testmetodikerna med hjälp av mått, tabeller och visuella metoder för att förtydliga dem vid behov.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Identifiera processförbättringar

  Identifiera möjliga förbättringar av operativa och ekonomiska resultat.

 • Fastställa mål för kvalitetssäkring

  Fastställa mål och förfaranden för kvalitetssäkring och se till att de bibehålls och kontinuerligt förbättras genom att granska mål, protokoll, material, processer, utrustning och teknik för kvalitetsstandarder.

 • Genomföra inspektioner

  Genomföra säkerhetsinspektioner på problemområden i syfte att identifiera och rapportera om potentiella faror eller säkerhetsbrister; vidta åtgärder för att maximera säkerhetsstandarden.

 • Rekommendera produktförbättringar

  Rekommenderade ändringar av produkter och processförbättringar.

 • Utarbeta kvalitetsstandarder

  Fastställa kvalitetsstandarder i samarbete med chefer och kvalitetssakkunniga för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs samt hjälpa till att uppnå kundernas behov.

Source: Sisyphus ODB