Yrke kvarnoperatör, våtmalning

Kvarnoperatörer (våtmalning) använder kvarnar som mal krossade kakaobönor eller pasta av kakaobönor till flytande choklad med en specifik konsistens. De styr matartrattar genom att öppna deras spjäll för att leda kakaobönor till kvarnen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av choklad

  Typer av choklad som t.ex. mjölkchoklad, vit choklad, mörk choklad, osötad choklad och råchoklad.

 • Sorter av kakaobönor

  Kakaobönor, som t.ex. criolo, forastero, trinitario och deras egenskaper för att fastställa den halt av choklad som kakaon kan ge.

Färdigheter

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Förmala krossade kakaobönor

  Förmala krossade kakaobönor till en pastaliknande konsistens.

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Analysera densitet hos mald kakao

  Analysera densitet hos mald kakao enligt krav och produktspecifikationer. Tillämpa resultaten för att avgöra hur mycket malning som behövs för att kakaon ska uppnå erforderlig finhet.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Gjuta choklad

  Gjuta choklad för att framställa chokladvaror med en viss form. Hälla flytande choklad i en form och låta den härda.

 • Avskilja biprodukter från pressad kakao

  Avskilja biprodukter i kakaopressningsprocessen, t.ex. kakaomassa och kakaokaka, från kakaosmöret.

 • Kontrollera kakaobönor

  Kontrollera kakaobönor för att välja ut rätt bönor för rostning och malning. Se till att de valda bönorna uppfyller kvalitetsstandarderna. Rengöra kakaobönor med mindre defekter.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Sköta kvarnar

  Använda en kvarn som mal korn såsom spannmål, kakaobönor eller kaffebönor för att framställa pulver eller pastor med varierande konsistens och kornstorlek.

Source: Sisyphus ODB