Yrke läderfärgare

Läderfärgare tillämpar färger och behandlingsblandningar i enlighet med fastställda recept. De använder pigment, färgämnen och andra behandlingsblandningar.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Sprejbehandlingsteknik

  Utrustning och tekniker för sprejbehandling av läder i enlighet med produktspecifikationen. Ämnena omfattar ytberedning, utrustningstyper, beredning av behandlingsblandningar samt tillämpningar för övervakning och sprejning i samband med olika typer av slutbehandling, beläggningar och slutartiklar.

 • Läderfärgningskemi

  Förstå färgkemi, färgämnens och färgmaterials applicering och beteende i förhållande till läder.

 • Egenskaper hos kemikalier som används för garvning

  Sammansättning och fysikaliska och kemiska egenskaper hos hjälpkemikalier som används i de olika garvningsprocesserna (garvmedel, fettvätskor, pigment, färgämnen, o.s.v.)

Färdigheter

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

 • Följa arbetsinstruktioner

  Förstå, tolka och korrekt tillämpa arbetsinstruktioner som rör olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

 • Följa företagets mål

  Agera på ett sätt som gynnar företaget och som bidrar till att uppnå dess mål.

 • Skilja mellan färgnyanser

  Förmågan att analysera, blanda och matcha färger. Kunna klara ett färguppfattningstest.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Tillverka färgblandningar

  Tillverka färgblandningar i enlighet med recepten för och/eller egenskaperna hos den artikel som ska göras.

 • Använda färgrecept på rätt sätt

  Förbereda färg och andra kemiska blandningar i enlighet med recepten och/eller den avsedda produktens egenskaper. Tolka och tillämpa instruktionerna, bl.a. tekniska och operativa uppgifter, för att genomföra processerna.

 • Hantera verksamhetens miljöpåverkan

  Hantera samverkan med och påverkan på miljön från företagens sida. Identifiera och bedöma miljöpåverkan från produktionsprocessen och tillhörande tjänster och reglera en minskning av effekterna på miljön och på människor. Utarbeta handlingsplaner och övervaka eventuella framstegsindikatorer.

 • Arbeta i textiltillverkningsteam

  Arbeta på ett harmoniskt sätt med kollegor inom textil- och beklädnadsindustrin.

Source: Sisyphus ODB