Yrke lästmaskinoperatör

Lästmaskinoperatörer trär framdelen, skaftet och botten av skons överdel över lästen med hjälp av särskilda maskiner för att erhålla skomodellens slutliga form. De börjar med att placera tåhättan i maskinen för att dra upp överdelens kanter på lästen och trycka ned dess botten. De slätar sedan ut kanterna, skär ned överflödigt material vid tåhätta och foder samt syr eller limmar materialet i önskad form.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skotillverkningsteknik

  Den teknik och de maskiner som används. Skotillverkningen börjar i skärningsrummet, där överdelar och bottenkomponenter skärs ut. De övre komponenterna sammanfogas genom att följa en exakt ordning med specifika steg: skärfling, vikning, sömning, o.s.v. Den sammanfogade överdelen, innersulan och andra bottendelen sammanförs i monteringsrummet, där huvudstegen är lästning och sulinläggning. Processen avslutas med slutbehandling i behandlings- och förpackningsrummet.

 • Skokvalitet

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste defekterna i skor, snabba testförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester, lämplig utrustning för kvalitetskontroll. Kvalitetssäkring av processer för skotillverkning och grundläggande koncept för kvalitet, inbegripet ramverk och standarder för skokvalitet.

 • Processer och tekniker för sammanfogning vid skotillverkning med Goodyear-metoden

  Teknik, utrustning, maskiner och verktyg för sammansättning av skor med Goodyear-metoden.

 • Skomaterial

  Egenskaper, komponenter, fördelar och begränsningar för ett brett spektrum av material som används i tillverkning av skor: läder, läderersättningar (syntetiska eller konstgjorda material), textil, plast, gummi etc. 

 • Processer och tekniker för sammanfogning vid skotillverkning med California-metoden

  Teknik, utrustning, maskiner och verktyg för sammanfogning av olika skokonstruktioner enligt California-metoden.

 • Skokomponenter

  Skokomponenter för både överdelar (ovanläder, sidostycke, inlägg, förstärkningar, tåhättor, o.s.v.) och bottendelar (sulor, klackar, inläggssulor, o.s.v.). Ekologiska problem och vikten av återvinning. Val av lämpliga material och komponenter utifrån deras påverkan på skotyp och egenskaper samt tillverkningsmöjligheter. Förfaranden och metoder inom kemisk och mekanisk bearbetning av läder och andra material.

 • Maskiner för skotillverkning

  Det breda spektrumet av maskiner och deras funktioner samt grundreglerna för regelbundet underhåll.

 • Utrustning för skotillverkning

  Funktionen hos olika typer av utrustning och grundläggande föreskrifter för regelbundet underhåll.

 • Processer och tekniker för sammanfogning vid tillverkning av limmade skor

  Teknik, utrustning, maskiner och verktyg som används för att foga samman delar eller sätta sulor i limmade skor.

Färdigheter

 • Tillämpa sammanfogningstekniker för tillverkning av limmade skor

  Kunna dra överdelen över lästen och fästa monteringskanten vid innersulan, antingen manuellt eller med hjälp av särskilda maskiner för montering av tådelen, skaftet och nederdelen. Förutom de huvudsakliga monteringsåtgärderna kan montering av limmade skor inkludera följande: limning av nederdelen och sulan; värmehärdning; fastmontering och pressning av sulan; nedkylning; borstning och polering; borttagning av lästen (före eller efter slutbehandling), montering av klackar osv.

 • Tillämpa grundläggande underhållsregler för maskiner för tillverkning av läderartiklar och skor

  Tillämpa grundläggande regler för underhåll och rengöring av utrustning och maskiner för tillverkning av skor och läderartiklar som används.

Source: Sisyphus ODB