Yrke laminerare, glasfiber

Laminerare (glasfiber) formar glasfibermaterial till båtskrov och -däck. De läser tekniska ritningar och använder handverktyg och elverktyg för att skära kompositmaterial. De använder vaxer och lacker samt förbereder ytor för placering av glasfibermattor. De använder hartsmättat fiberglas för fastsättning av träförstärkningar på hyttkonstruktioner och däck. De förbereder även material genom att utsätta dem för rätt temperatur. De kontrollerar de färdiga produkterna för fel och ser till att de överensstämmer med specifikationerna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fiberglaslaminering

  Processen för att applicera flera skikt fiberglas, en tålig lättviktsplast förstärkt med glasfibermattor, med hjälp av olika tekniker såsom tillämpning av tryck eller bindemedel, svetsning eller uppvärmning för att ge kompositmaterialet styrka och stabilitet. Fiberglas kan också sprutas i flytande form på produkter.

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

Färdigheter

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Använda motordrivna verktyg

  Använda motordrivna pumpar. Använda handverktyg eller motordrivna verktyg. Använda reparationsverktyg eller säkerhetsutrustning.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Utföra förberedande behandling av arbetsobjekt

  Genom mekaniska eller kemiska processer utföra förberedande behandling på arbetsobjektet före huvudoperationen.

 • Välja ut fiberglas

  Välja ut färdigutskurna fiberglasmattor för laminatbeläggning på båtdäck, skrov eller golfvagnar enligt tekniska ritningar och specifikationer.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Skydda arbetsstyckets komponenter från bearbetning

  Täcka över som inte ska behandlas med kemikalier för att skydda dem.

 • Avlägsna luftbubblor från fiberglas

  Använda borstar och roller för att avlägsna luftbubblor som kan försvaga glasfiber, för att säkerställa perfekt vidhäftning av hartsen till produktskalet eller till tidigare lager och för att undvika eventuella strukturella defekter.

 • Dränka in fiberglasmatta med hartsblandning

  Applicera plast-hartsblandning på glasfibermattan med hjälp av en pensel. Trycka in den mättade mattan i formen för att avlägsna luftbubblor och rynkor med hjälp av en roller.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Säkerställa att fartyg följer bestämmelserna

  Inspektera fartyg, fartygskomponenter och utrustning; säkerställa överensstämmelse med standarder och specifikationer.

 • Hantera kemikalier

  Hantera kemikalier på ett säkert sätt, använda dem effektivt och se till att inga skador drabbar miljön.

Source: Sisyphus ODB