Yrke mått- och viktinspektör

Mått- och viktinspektörer säkrar efterlevnad av regler och överenskommelser om vikt och mått på förpackade varor. De undersöker och dokumenterar bristande efterlevnad och avvikelser för att främja bästa praxis. Mått- och viktinspektörer verifierar att förpackade varor stämmer överens med överenskommelser om kvantitet, innehåll och förpackning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bedrägeribekämpning

  Metoder som används för att identifiera bedräglig verksamhet.

 • Konsumentskydd

  Gällande lagstiftning om konsumenters rättigheter på marknaden.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Kvalitetssäkringsförfaranden

  Förfaranden för besiktning av en produkt eller ett system för att säkerställa att den överensstämmer med specifikationer och krav.

 • Revisionsmetoder

  De tekniker och metoder som ligger till grund för en systematisk och oberoende undersökning av data, policyer, verksamhet och prestanda med hjälp av datorstödda revisionsverktyg och -tekniker (CAAT), till exempel kalkylblad, databaser, statistisk analys och programvara för omvärldsbevakning.

Färdigheter

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Genomföra inspektioner

  Genomföra säkerhetsinspektioner på problemområden i syfte att identifiera och rapportera om potentiella faror eller säkerhetsbrister; vidta åtgärder för att maximera säkerhetsstandarden.

 • Skriva inspektionsrapporter

  Beskriva resultaten och slutsatserna av inspektionen på ett klart och begripligt sätt. Logga inspektionsprocesserna, t.ex. kontakt, resultat och vidtagna åtgärder.

 • Säkerställa att reglerna för inköp och ingående av avtal följs

  Övervaka och säkerställa att företagets verksamhet överensstämmer med lagstadgade regler för avtal och inköp.

 • Sköta pappersarbete för leveranser

  Sköta dokumentation med uppgifter om leveranser som ska bifogas till varor som ska levereras. Se till att identifieringsinformationen är fullständig, synlig och överensstämmer med alla bestämmelser. Kontrollera etiketter med produktmängd, slutdestination och modellnummer.

 • Analysera förpackningskrav

  Analysera förpackningskrav mot utformningen av produktionsplanen. Utföra analysen med hänsyn till tekniska, ekonomiska, ergonomiska och andra perspektiv.

 • Kontrollera efterlevnaden av myndighetsföreskrifter

  Granska offentliga och privata organisationer för att säkerställa korrekt genomförande och efterlevnad av myndighetsföreskrifter som gäller för organisationen.

 • Testa förpackningsmaterial

  Testa och mäta egenskaper för förpackningsmaterial.

 • Ha kunskap om förpackningsstandarder

  Arbeta i enlighet med den senaste utvecklingen avseende standarder och rutiner för inhemska och internationella förpackningar.

Source: Sisyphus ODB