Yrke möbelmontör

Möbelmontörer sätter samman alla delar av möbler och hjälpartiklar såsom möbelfötter och kuddar. De kan även montera fjädrar eller specialmekanismer. De följer instruktioner eller ritningar för att montera ihop möblerna med hjälp av handverktyg och eldrivna verktyg.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

Färdigheter

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

 • Memorera monteringsinstruktioner

  Lagra instruktioner, t.ex. de olika förfarandena för att montera de olika delarna av möbler för senare användning.

 • Skapa en slät yta på trä

  Skrapa, hyvla och sanda trä, antingen manuellt eller automatiskt, för att åstadkomma en slät yta.

 • Sköta borrmaskin

  Sköta en borrmaskin; övervaka och använda maskinen enligt föreskrifter.

 • Applicera skyddande lager

  Applicera ett lager av skyddslösningar såsom permetrin med hjälp av en sprutpistol eller pensel för att skydda produkten från skador såsom korrosion, brand eller parasiter.

 • Tillverka möbelramar

  Konstruera en stark ram av material som trä, metall, plast, laminerade skivor eller en kombination av material för möbler.

 • Använda borrningsutrustning

  Sköta diverse slag av borrutrustning av såväl pneumatisk som elektrisk och mekanisk art. Sköta, övervaka och driva borrutrustning enligt föreskrifter. På ett säkert och effektivt sätt borra hål med hjälp av rätt utrustning, inställningar och borrskär.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Rengöra träyta

  Använda olika tekniker på en träyta för att säkerställa att den är fri från damm, sågspån, fett, fläckar och andra föroreningar.

 • Sätta ihop monteringsfärdiga möbler

  Sätta ihop delar av monteringsfärdiga möbler för att färdigställa dem till basform.

 • Använda motordrivna verktyg

  Använda motordrivna pumpar. Använda handverktyg eller motordrivna verktyg. Använda reparationsverktyg eller säkerhetsutrustning.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Foga samman träkomponenter

  Foga samman trämaterial med hjälp av diverse tekniker och material. Bestämma den bästa tekniken för att foga samman komponenterna, till exempel häftning, spikning, limning eller skruvning. Fastställa rätt arbetsordning och utföra fogningen.

Source: Sisyphus ODB