Yrke mönsterkortsdesigner

Mönsterkortsdesigner upprättar diagram och projekt för framställning av mönsterkort. De visualiserar den logiska placeringen av ledande spår, kopparmönster och kontaktstift på mönsterkort. De använder datorprogram och specialiserad programvara för projekten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Kretsscheman

  Läsa och förstå kretsscheman som visar kopplingarna mellan anordningar, t.ex. kraft- och signalanslutningar.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Mönsterkort

  Mönsterkort är centrala komponenter för nästan all elektronisk utrustning. De består av tunna plattor eller substrat där elektroniska komponenter, till exempel mikrochips, placeras. De elektroniska komponenterna är elektriskt anslutna genom konduktiva spår och klossar.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

Färdigheter

 • Testa mönsterkort

  Testa mönsterkort med särskilda provningsadaptrar för att säkerställa optimal effektivitet, funktionalitet och att allt fungerar i enlighet med utformningen. Anpassa provningsanordningarna till typen av kretskort.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Ta fram designspecifikationer

  Ange designspecifikationer såsom material och delar som ska användas samt utarbeta en kostnadsberäkning.

 • Designa mönsterkort

  Designa mönsterkort som används i elektroniska produkter såsom mobiltelefoner och datorer, se till att inkludera integrerade kretsar och mikrochips i designlösningen.

 • Göra upp tekniska planer

  Göra upp detaljerade tekniska planer för maskiner, utrustning, verktyg och andra produkter.

Source: Sisyphus ODB