Yrke makeup-artist

Makeup-artister hjälper och stödjer artister före, under och efter föreställningar eller inspelning av filmer eller tv-program för att säkerställa att deras makeup överensstämmer med regissörens och det konstnärliga teamets vision. De profilerar utseenden och skapar karaktärer med hjälp av makeup och specialeffekter. De utför underhåll på samt kontrollerar och reparerar specialmakeup, och hjälper till med snabba förändringar.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hudtyper

  De olika hudtyperna, som t.ex. torr, normal, fet och känslig hud.

 • Sminktekniker

  De olika metoder och verktyg som används för att applicera kosmetika.

 • Kosmetika

  Olika typer av ämnen som används för att förbättra kroppens utseende.

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

Färdigheter

 • Sminka artister

  Använda smink på artister för scenföreställningar.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Kontextualisera konstnärligt arbete

  Identifiera influenser och kontextualisera ditt arbete inom en särskild tendens som kan vara av konstnärlig, estetisk eller filosofisk natur. Analysera utvecklingen av konstnärliga tendenser, konsultera experter på området, närvara vid evenemang, etc.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Följa den konstnärliga ledarens anvisningar

  Följa den konstnärliga ledarens instruktioner och samtidigt förstå hans/hennes kreativa vision.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Fastställa hudtyp

  Bestämma hudtypen hos en person för att använda rätt makeup för den aktuella hudtypen.

 • Utföra snabba sminkbyten

  Snabbt göra ändringar i artistens smink under en föreställning.

 • Slå vakt om föreställningens konstnärliga kvalitet

  Titta på föreställningen, förutse och reagera på eventuella tekniska problem och säkerställa optimal konstnärlig kvalitet.

 • Säkerställa kontinuitet i styling av artister

  Se till att artisterna stylas konsekvent under produktionen av en film. Se till att deras utseende förblir detsamma.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Reparera proteser

  Reparera proteser inför scenframträdanden.

 • Utforma konstnärliga strategier

  Definiera din konstnärliga strategi genom att analysera din tidigare verksamhet och sakkunskap, identifiera komponenterna i din kreativa särprägel och beskriva din konstnärliga vision utifrån dessa slutsatser.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Analysera behov av tekniska resurser

  Fastställa och upprätta en förteckning över de resurser och den utrustning som krävs på grundval av de tekniska kraven för produktionen.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Testa makeup

  Utföra rutinmässiga tester för att avgöra om makeup-produkter är lämpliga.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

Source: Sisyphus ODB