Yrke maskinoperatör, bordsåg

Maskinoperatörer (bordsåg) arbetar med industrisågar med ett roterande cirkulärt sågblad. Sågen är inbyggd i ett bord. Operatören sätter in höjden på sågen för att bestämma sågningsdjupet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt säkerhet eftersom naturliga stressfaktorer i träet kan leda till oförutsägbara krafter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Träsågningsmetoder

  Olika sätt att skära i trä, tvärs över fibrerna eller parallellt med dem, och radiellt eller tangentiellt mot kärnan. Beteendet hos olika träskärningar under olika omständigheter och den optimala skärningen för ett visst ändamål. Träets särskilda egenskaper, t.ex. kvisthål eller defekter.

 • Skärtekniker

  Olika typer av skärtekniker, t.ex. med hjälp av programvara eller mekanik, som styr skärningsprocesser via laser, sågning, fräsning osv.

 • Träbearbetning

  Etapper av bearbetning av trä för tillverkning av träprodukter samt typer av maskiner som används för dessa processer såsom för torkning, formning, montering och ytbehandling.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Sågtekniker

  Olika sågtekniker för användning av både manuella och elektriska sågar.

Färdigheter

 • Använda bordsåg

  Hantera en industribordssåg, som skär med ett roterande cirkelblad som byggts in i ett bord. Ställa in sågens höjd för att kontrollera skärdjupet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas säkerheten, eftersom faktorer som naturliga påfrestningar i träet kan ge upphov till oförutsägbara krafter.

 • Ställa in skärverktyg

  Justera skärverktygens skärmått och -djup. Justera höjden på arbetsbord och maskinarmar.

 • Hålla sågutrustning i bra skick

  Se till att sågutrustning alltid är i bra och säkert arbetsskick. Inspektera utrustningen för fel. Ersätta defekta eller utslitna element i enlighet med riktlinjerna. Förvara säkert när den inte används. Underrätta den ansvariga parten i händelse av stora eller farliga defekter.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Byta ut sågblad på maskin

  Byta ut det gamla sågbladet på en sågmaskin mot ett nytt genom att ta bort spånborsten, ta bort den främre bladgejden, lossa på bladspänningen och avlägsna bladet. Montera och installera ett nytt blad genom att sätta tillbaka den främre bladgejden, installera spånborsten, sätta tillbaka bladhöljet och justera bladspänningen.

 • Bearbeta trä

  Manipulering av träets egenskaper, form och storlek.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Skapa beskärningsplan

  Utarbeta planer för att visa hur materialet kommer att beskäras till funktionella delar för att minimera förlusten av material.

 • Skaffa undan avfall efter utskärning

  Skaffa undan eventuellt farligt avfall som uppstår i utskärningsprocessen, t.ex. spån, skrot och grader, sortera i enlighet med föreskrifterna och städa arbetsplatsen.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

Source: Sisyphus ODB