Yrke maskinoperatör, destillation

Maskinoperatörer (destillation) styr och övervakar oljedestillationsprocessen och bistår vid felsökning. De använder destillationsutrustning för att separera mellanprodukter eller föroreningar från olja. De hanterar styrventiler och mätare för att uppnå angivna temperaturer, materialflöden, tryck osv. 

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

Färdigheter

 • Rengöra oljeutrustning

  Rengöra och sterilisera tankar, inflödesrör och produktionsområden; använda verktyg som skrapa, slang och borste; hantera kemiska lösningar.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Verifiera destilleringssäkerhet

  Inspektera den totala mängden olja i lagringstankar, säkerställa destilleringssäkerheten, säkerställa efterlevnad av lagstadgade bestämmelser.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Mäta oljetankstemperaturer

  Montera termometrar inuti oljetankar för att få information om temperaturen.

 • Använda destillationsutrustning

  Sköta styrsystem och övrig destillationsutrustning för att övervaka och justera produktflöde, tryck, temperatur osv.

 • Underhålla destilleringsutrustning

  Underhålla och reparera utrustning; identifiera och rapportera om defekt utrustning.

 • övervaka destilleringsprocesser

  Identifiera och rapportera problem eller potentiella risker genom att övervaka instrument, indikatorer och mätare. Inspektera rörledningar, smörja ventiler eller dra åt kopplingar vid behov.

 • Beräkna oljeleveranser

  Sammanställa kvitton och beräkna derivat av olja och andra petroleumprodukter. Använda standardformler för att beräkna värdena för testresultat.

 • Testa oljeprover

  Analysera oljeprover för att fastställa egenskaper som konsistens, textur, viskositet eller koncentration. Använda mätinstrument som pH-mätare, hydrometer och viskositetsmätare.

 • Ställa in kontroller på utrustning

  Manipulera utrustningens styrenheter för att producera erforderliga volymer och erforderlig produktkvalitet. Ta hänsyn till laboratoriets rekommendationer, scheman och provningsresultat.

 • Verifiera oljecirkulation

  Se till att inkommande och utgående material cirkulerar genom rätt mätare; se till att mätare fungerar korrekt.

 • överföra olja

  Bereda specifika volymer av raffinerat och oraffinerat material för lagring, överföra material som behöver processas ytterligare.

Source: Sisyphus ODB