Yrke maskinoperatör, elektroplätering

Maskinoperatörer (elektroplätering) förbereder och hanterar maskiner för elektroplätering som belägger metallarbetsstycken (t.ex. blivande mynt och smycken) med hjälp av elektrisk ström som löser upp metallkatjoner och bildar ett tunt skikt av annan metall, t.ex. zink, koppar eller silver, för att producera en sammanhängande metallbeläggning på arbetsstyckets yta.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

  De regler, rutiner och föreskrifter som rör säkerhet, hälsa och välbefinnande av människor på deras arbetsplats. 

 • Ström

  Flödet av elektriska laddningar, drivna av elektroner eller joner i ett medium som elektrolyt eller plasma.

 • Elektropläteringsprocesser

  Olika metallbearbetningsprocesser som nyttjar ström för att bilda en metallbeläggning på en elektrod och på arbetsstycket, t.ex. elektroplätering med puls, elektrodeposition med puls, elektroplätering med borste osv.

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

 • Delar av elektropläteringsmaskin

  De olika delarna i en metallbearbetningsmaskin som använder sig av elektrometallisering för att tillgodose beläggning på arbetsstycken, som t.ex. pläteringstrumma, pläteringslinje, borrhål, batteriladdare och annat.

 • Metallmaterial för elektroplätering

  De olika processerna för olika material som används för elektroplätering såsom kopparplätering, silverplätering, nickelplätering, guldplätering, guldplätering med prägling, avfettning osv.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • övervaka elektropläteringskar

  Kontrollera temperatur och byta sammansättning på lösningen som består av olika kemiska komponenter och som används för att täcka en yta med ett tunt skikt av metall.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Sköta elektropläteringsmaskin

  Sköta en metallbearbetningsmaskin konstruerad för att belägga metallytor med hjälp av ström som bildar metallbeläggningar på en elektrod och på arbetsstycket; övervaka och använda maskinen enligt föreskrifter.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

Source: Sisyphus ODB