Yrke maskinoperatör, fiberlindning

Maskinoperatörer (fiberlindning) sköter, styr och utför underhåll på maskiner som belägger filament (oftast glasfiber eller kol) med harts och lindar dem runt ett rotationssystem för att framställa rör, behållare och andra ihåliga cylindriska produkter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av fibrer för polymerförstärkning

  Fibrer som används för att förstärka kompositmaterial, t.ex. glasfiber, kolfiber och plastfiber. Fibrernas användningsområden, kostnader, fördelar och nackdelar samt tillverkningsmetoder som förknippas med användningen av dem.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Kontrollera temperatur

  Mäta och justera temperaturen i ett visst utrymme eller hos ett föremål.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Förbereda hartsbad

  Fylla en behållare med harts som ska användas för beläggning av olika material, t.ex. fibertrådar och glasull. Se till att mängden harts är korrekt samt att hartsen har rätt sammansättning och temperatur.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Avlägsna arbetsobjekt av kompositfiber från dorn

  Efter att glödtråden har lindats på dornen och härdat tillräckligt avlägsnas dornen vid behov.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Härda sammansatta arbetsobjekt

  Vidta nödvändiga åtgärder för härdning av ett sammansatt arbetsobjekt. Slå på uppvärmningskomponenter såsom infraröda lampor eller uppvärmda formar eller flytta arbetsobjektet till en torkugn.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • övervaka förhållanden i tillverkningsprocesser

  Kontrollera att de allmänna villkoren i den lokal där processen kommer att äga rum, t.ex. temperatur eller luftfuktighet, uppfyller kraven och vid behov justera dem.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

Source: Sisyphus ODB