Yrke maskinoperatör, formblåsning

Maskinoperatörer (formblåsning) hanterar och övervakar formblåsningsmaskiner för formning av plastprodukter i enlighet med kraven. De reglerar temperaturen, lufttrycket och plastvolymen i enlighet med specifikationerna. De tar ut färdiga produkter och skär bort överflödigt material med hjälp av en kniv. De återvinner överblivet material och kasserade arbetsstycken med hjälp av en slipmaskin.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Maskindelar för formblåsning

  Delar av maskinen som tillverkar plastprodukter såsom flaskor genom insprutning av luft under högt tryck i uppvärmda förformar som placeras i formar, t.ex. sugfilter, extruderingsenhet, dyshuvud och form.

 • Plasthartser

  Processen att värma upp kolväten, som bildar och kombinerar polymerer i syfte att skapa plasthartser som används för tillverkning av olika slags produkter.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Formblåsning

  De tre huvudteknikerna för att skapa ihåliga delar av plast och glas, dvs. formblåsning genom extrusionsblåsnings-, sprutblåsnings- och sprutsträckblåsningsteknikerna.

Färdigheter

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Trimma bort överflödigt material

  Trimma bort överflödigt textilmaterial såsom glasfiberduk, tyg, plast eller gummi.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Sköta formblåsningsmaskin

  Övervaka, konfigurera och justera formblåsningsmaskinens reglage och kärna med hjälp av kontrollpanelen eller handredskapen för att gjuta plastprodukter i enlighet med specifikationerna.

Source: Sisyphus ODB