Yrke maskinoperatör, frukt- och grönsakskonservering

Maskinoperatörer (frukt- och grönsakskonservering) sköter maskiner för produktion av frukt- och grönsaksbaserade industriella produkter för förvaring eller transport. De utför diverse arbetsuppgifter såsom sortering, klassificering, tvätt, rensning, putsning och skivning. De följer även rutiner för konservering, infrysning och förpackning av livsmedel.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förvällningsmaskinprocess

  Maskiner som värmer upp livsmedel med hjälp av ånga eller vatten för att döda bakterier, bevara färgen och avlägsna luft.

 • Bevaring av livsmedel

  Försämringsfaktorer, kontrollfaktorer (temperatur, tillsatser, luftfuktighet, pH, vattenaktivitet, o.s.v., inklusive förpackning) och metoder för livsmedelsbearbetning för att bevara livsmedlen.

 • Livsmedelslagring

  Lämpliga villkor och metoder för lagring av livsmedel, med beaktande av fukt, ljus, temperatur och andra miljöfaktorer.

 • Produktionslinje för tillverkning av livsmedelskonserver

  Steg i konserveringsprocessen från tvättning, beredning och vägning av livsmedel, tvättning och beredning av konservburkar, fyllning av konservburkar och andra processteg för att framställa en slutprodukt.

Färdigheter

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i produktionslinjen

  Kontrollera produktkvaliteten i produktionslinjen och ta bort defekta varor före och efter förpackning.

 • Sköta konserveringsmaskin

  Sköta el- eller batteridriven konserveringsmaskin för konservering av olika typer av livsmedel.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Arbeta vid transportband vid livsmedelstillverkning

  Arbeta i roterande transportörsystem inom livsmedelsproduktion.

 • Underhålla skärutrustning

  Utföra underhåll på skärmaskiner (knivar, skärare och andra delar).

 • Tillämpa detaljerade förfaranden för livsmedelstillverkning

  Tillämpa detaljerade förfaranden för livsmedelstillverkning med stor uppmärksamhet och detaljerad information om alla steg i skapandet av en kvalitetsprodukt.

 • Markera skillnader i färg

  Identifiera skillnader mellan färger, till exempel färgnyanser.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Kyla livsmedelsprodukter

  Utföra kylnings- och frysningsprocesser för livsmedel som frukt och grönsaker, fisk, kött och cateringmat. Bereda livsmedel för längre lagringsperioder eller halvfabrikat. Garantera säkerhet och näringsinnehåll för frysta varor och bevara produkter i enlighet med angivna temperaturer.

 • Hantera frukt och grönsaker

  Hantera frukt och grönsaker avser alla typer av metoder och tekniker som används för att framställa livsmedel med frukt och grönsaker som råvaror.

 • Tillsätta ingredienser vid livsmedelsproduktion

  Tillsätta ingredienser i de mängder som krävs enligt receptet och hantera hur dessa ingredienser ska tillsättas.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

Source: Sisyphus ODB