Yrke maskinoperatör, kakaopress

Maskinoperatörer (kakaopress) sköter en eller flera hydrauliska kakaopressar för utvinning av specificerade mängder av kakaosmör (naturlig olja från kakaobönor) ur chokladvätska.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

Färdigheter

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Sköta kakaopress

  Sköta en eller flera hydrauliska kakaopressar för att avlägsna angivna mängder kakaosmör ur kakaovätska.

 • Avskilja biprodukter från pressad kakao

  Avskilja biprodukter i kakaopressningsprocessen, t.ex. kakaomassa och kakaokaka, från kakaosmöret.

 • Lagra produkter efter kakaopressning

  Använd lämpliga behållare för att lagra den utmatade produkten efter pressning av kakao. Fylla behållare med chokladmassa, extrudera den specificerade mängden kakaosmör till förvaringstanken och mata ut kakaokakor på transportband.

 • Använda våg

  Arbeta med en våg för att mäta obearbetade, halvfärdiga och färdiga produkter.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Kontrollera tillverkningsparametrar

  Kontrollera tillverkningsparametrar för att hålla de tekniska processerna under kontroll.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Kontrollera kakaobönor

  Kontrollera kakaobönor för att välja ut rätt bönor för rostning och malning. Se till att de valda bönorna uppfyller kvalitetsstandarderna. Rengöra kakaobönor med mindre defekter.

 • Smaka på kakaobönor

  Smaka av kakaobönor efter rostning och se till att det inte finns några råa eller brända smaker.

 • Montera isär utrustning

  Montera isär utrustning med hjälp av handverktyg för att rengöra utrustningen och utföra regelbundet operativt underhåll.

Source: Sisyphus ODB