Yrke maskinoperatör, konstgödsel

Maskinoperatörer (konstgödsel) hanterar och utför underhåll på maskiner som blandar kemiska ingredienser för att producera gödselmedel och ser till att slutprodukten överensstämmer med specifikationerna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning om miljöföroreningar

  Känna till europeisk och nationell lagstiftning om miljöföroreningsrisker.

Färdigheter

 • Fördela satser

  Fördela satser i transportanordningar och säkerställa att specifikationer för exempelvis blandningstid följs.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • Fylla på gödselblandare

  Fylla på gödselblandare med torrt material från matarbinge genom att dra i spaken.

 • Sköta gödselblandare

  Sköta de maskiner som blandar kemikalier som kväve eller fosfat för att producera gödselmedel.

Source: Sisyphus ODB