Yrke maskinoperatör, nedkylning

Maskinoperatörer (nedkylning) utför olika processer och sköter specialmaskiner för produktion av färdiga måltider och maträtter. De tillämpar kylnings-, förseglings- och frysmetoder för livsmedel för icke-omedelbar konsumtion.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Livsmedelslagring

  Lämpliga villkor och metoder för lagring av livsmedel, med beaktande av fukt, ljus, temperatur och andra miljöfaktorer.

 • Produktionslinje för tillverkning av livsmedelskonserver

  Steg i konserveringsprocessen från tvättning, beredning och vägning av livsmedel, tvättning och beredning av konservburkar, fyllning av konservburkar och andra processteg för att framställa en slutprodukt.

 • Tillverkning av olika kylda färdigrätter

  De processer, förfaranden och tekniker som används för tillverkning av färdigrätter och rätter som pasta, köttbaserade produkter och specialiteter som förvaras kylda.

Färdigheter

 • Märka matvaror

  Använda lämplig utrustning för att sätta etiketten på livsmedel.

 • Väga material

  Väga material och produkter, registrera vikt och andra relevanta data på etiketter eller i märkning.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Framställa färdigrätter

  Tillämpa lämpliga processer, förfaranden och tekniker för att framställa färdigrätter baserade på exempelvis pasta eller kött eller i form av specialrätter.

 • Tillsätta ingredienser vid livsmedelsproduktion

  Tillsätta ingredienser i de mängder som krävs enligt receptet och hantera hur dessa ingredienser ska tillsättas.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i produktionslinjen

  Kontrollera produktkvaliteten i produktionslinjen och ta bort defekta varor före och efter förpackning.

 • övervaka frysprocesser

  Övervaka frysprocesser för att säkerställa att produkter fryses på rätt sätt. Bedöma temperaturnivåer, säkerställa energieffektivitet och tillse korrekt kylförvaring av produkter.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Säkerställa att livsmedel i produktionskedjan hålls kylda

  Tillämpa olika metoder för att bibehålla korrekt temperatur för livsmedel och produkter i varje led i produktions- och distributionskedjan.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Följa livsmedelsspecifikationer

  Bevara, se över och utvärdera befintliga livsmedelsspecifikationer såsom recept.

 • Kyla livsmedelsprodukter

  Utföra kylnings- och frysningsprocesser för livsmedel som frukt och grönsaker, fisk, kött och cateringmat. Bereda livsmedel för längre lagringsperioder eller halvfabrikat. Garantera säkerhet och näringsinnehåll för frysta varor och bevara produkter i enlighet med angivna temperaturer.

 • Tillämpa konserveringsmetoder

  Tillämpa vanliga metoder för att bevara egenskaperna hos livsmedel, och ta hänsyn till deras utseende, lukt och smak.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

Source: Sisyphus ODB