Yrke maskinoperatör, profildragning

Maskinoperatörer (profildragning) sköter, styr och utför underhåll på maskiner som möjliggör tillverkning av kompositmaterial med sammanhängande tvärsnitt genom tillsats av förstärkningsfibrer såsom glasfiber till det befintliga materialet och beläggning av det resulterande materialet med harts; materialet dras sedan genom en uppvärmd stans och härdas.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Profildragning

  Processen där ett fiberkluster är överdraget med harts och passerar genom en form, och därefter härdas med värme för att producera en fiberförstärkt polymer.

 • Typer av fibrer för polymerförstärkning

  Fibrer som används för att förstärka kompositmaterial, t.ex. glasfiber, kolfiber och plastfiber. Fibrernas användningsområden, kostnader, fördelar och nackdelar samt tillverkningsmetoder som förknippas med användningen av dem.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Kontrollera temperatur

  Mäta och justera temperaturen i ett visst utrymme eller hos ett föremål.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • övervaka förhållanden i tillverkningsprocesser

  Kontrollera att de allmänna villkoren i den lokal där processen kommer att äga rum, t.ex. temperatur eller luftfuktighet, uppfyller kraven och vid behov justera dem.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Fylla på profildragningsmaskinen med glasfiber

  Se till att glasfibermaterialet matas in i profildragningsmaskinen utan att igensättningar eller defekter uppstår.

Source: Sisyphus ODB