Yrke maskinoperatör, siktning av mjöl

Maskinoperatörer (siktning av mjöl) sköter maskiner för blandning och siktning av mjöl. De sköter skruvtransportörer som leder mjöl till blandnings- och reningsprocesser. De använder separerare för att sikta blandat mjöl och avlägsna klumpar innan produkten är färdig för förpackning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Principer för livsmedelssäkerhet

  Vetenskapliga principer för livsmedelssäkerhet, vilka omfattar beredning, hantering och förvaring av livsmedel, för att minimera risken för livsmedelsburna sjukdomar och andra hälsorisker.

Färdigheter

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Säkra gods enligt arbetsorder

  Fästa band runt staplar av produkter före transport eller förvaring.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Tillämpa detaljerade förfaranden för livsmedelstillverkning

  Tillämpa detaljerade förfaranden för livsmedelstillverkning med stor uppmärksamhet och detaljerad information om alla steg i skapandet av en kvalitetsprodukt.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Använda reningsmaskin för klimjöl

  Använda en reningsmaskin för klimjöl för att avlägsna skal från vetekärnor. Denna maskin används vid framställning av mjöl.

 • Använda maskin för mjölseparering

  Använda en mjölseparator, dvs. maskinen som används för att rena mjöl. Övervaka mjölet när det passerar över en serie metallsilar som avlägsnar stora föremål som pinnar och stenar.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

Source: Sisyphus ODB