Yrke maskinoperatör, värmeförsegling

Maskinoperatörer (värmeförsegling) hanterar förseglings- och limningsmaskiner för sammanfogning av föremål för vidare bearbetning eller försegling av produkter eller förpackningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av värmeförsegling

  De existerande typerna av värmeförslutning, t.ex. induktionsförsegling, induktionssvetsning och försegling vid kontinuerlig respektive pulsvärme samt kunskaper om vilken typ av material de används för.

 • Termoplastiska material

  Typer av material som genomgår fysiska förändringar vid exponering för värme samt det specifika sätt på vilket materialet reagerar på värmeexponering.

Färdigheter

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Underhålla värmeförseglingsmaskiner

  Underhålla maskiner och utrustning för sammanfogning av material för att se till att de är rena, säkra och i gott driftsskick. Utföra rutinunderhåll på utrustning och justera vid behov med hjälp av handverktyg och motordrivna verktyg.

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Värma material

  Placera materialet i en ugn och värma det under en viss tid och vid en viss temperatur för att påverka materialet.

 • Packa varor

  Packa olika typer av varor, t.ex. färdiga, tillverkade varor eller varor som är i bruk. Packa varor för hand i lådor, påsar och andra typer av behållare.

 • Använda värmeförseglingsmaskiner

  Använda maskiner och utrustning för försegling av produkter, förpackningar eller andra termoplastiska material med hjälp av värme.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

Source: Sisyphus ODB