Yrke maskinoperatör, vakuumformning

Maskinoperatörer (vakuumformning) sköter, styr och utför underhåll på maskiner som värmer upp plastskivor innan de placeras runt en form med hjälp av vakuum; vid kylning härdar de efter formen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • övervaka förhållanden i tillverkningsprocesser

  Kontrollera att de allmänna villkoren i den lokal där processen kommer att äga rum, t.ex. temperatur eller luftfuktighet, uppfyller kraven och vid behov justera dem.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Förbereda formar för vakuumformning

  Se till att formen sitter stadigt på plats inför vakuumformningsprocessen. Kontrollera att formen är i gott skick och att alla håligheter som ska fyllas är exponerade för vakuumeffekten.

 • Avlägsna produkter ur formar

  Ta ut färdiga produkter ur formar och granska dem noga för avvikelser.

 • Hetta upp vakuumformande medium

  Starta medievärmaren för att hetta upp ett vakuumformande medium till rätt temperatur innan mediet vakuumpressas i en form. Se till att mediet håller en tillräckligt hög temperatur för kunna formas, men inte är så pass varmt att slutprodukten får rynkor eller vävmönster.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Kontrollera temperatur

  Mäta och justera temperaturen i ett visst utrymme eller hos ett föremål.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB