Yrke maskinoperatör, ytbehandling

Maskinoperatörer (ytbehandling) förbereder och hanterar dopptankar (ytbeläggningsmaskiner) för att belägga färdiga arbetsstycken med en beständig beläggning genom att doppa dem i en viss form av färg, konserveringsmedel eller smält zink.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Industrifärg

  Olika typer av färg som används som beläggning vid appretering i samband med tillverkning, till exempel grundfärg, mellanstrykningsfärg och färdigbehandlingsfärg.

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

  De regler, rutiner och föreskrifter som rör säkerhet, hälsa och välbefinnande av människor på deras arbetsplats. 

 • Doppbeläggning

  Olika processteg när ett arbetsstycke doppas i en beläggningslösning, inbegripet nedsänkning, start, avlagring, dränering och eventuellt avdunstning.

 • Delar av doppningskar

  Uppställning och olika delar av en doppningsbeläggningsmaskin, eller doppningskar, till exempel ett kar som är framställt av icke-brännbara material, avtappningsbräda, stålhållare, kuggstång och drev, cylinderlyft och lyftspole.

Färdigheter

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Sköta doppningstank

  Sköta en tillverkningsmaskin som är konstruerad för att belägga arbetsstyckens ytor genom tillämpning av maskinella doppbeläggningsprocesser samt övervaka och sköta maskinen i enlighet med föreskrifter.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

Source: Sisyphus ODB