Yrke maskinoperatör, ytbehandling

Maskinoperatörer (ytbehandling) förbereder och hanterar dopptankar (ytbeläggningsmaskiner) för att belägga färdiga arbetsstycken med en beständig beläggning genom att doppa dem i en viss form av färg, konserveringsmedel eller smält zink.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Industrifärg

  Olika typer av färg som används som beläggning vid appretering i samband med tillverkning, till exempel grundfärg, mellanstrykningsfärg och färdigbehandlingsfärg.

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

  De regler, rutiner och föreskrifter som rör säkerhet, hälsa och välbefinnande av människor på deras arbetsplats. 

 • Doppbeläggning

  Olika processteg när ett arbetsstycke doppas i en beläggningslösning, inbegripet nedsänkning, start, avlagring, dränering och eventuellt avdunstning.

 • Delar av doppningskar

  Uppställning och olika delar av en doppningsbeläggningsmaskin, eller doppningskar, till exempel ett kar som är framställt av icke-brännbara material, avtappningsbräda, stålhållare, kuggstång och drev, cylinderlyft och lyftspole.

Färdigheter

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Sköta doppningstank

  Sköta en tillverkningsmaskin som är konstruerad för att belägga arbetsstyckens ytor genom tillämpning av maskinella doppbeläggningsprocesser samt övervaka och sköta maskinen i enlighet med föreskrifter.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

Source: Sisyphus ODB