Yrke medicinsk sekreterare

Medicinska sekreterare läser patientjournaler. De analyserar och tolkar medicinska utlåtanden om sjukdomar, skador och procedurer. Medicinska sekreterare omvandlar denna information till hälsoklassificeringskoder för att beräkna vårdkostnader, ta fram statistik och övervaka hälso- och sjukvårdens effektivitet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Dokumentation inom hälso- och sjukvård

  De skriftliga standarder som man använder inom hälso- och sjukvård för att dokumentera sin verksamhet.

 • Diagnoskodning

  Matchning av kliniska intyg med standardkoder för sjukdomar och behandlingar genom användning av ett klassificeringssystem.

 • Medicinsk terminologi

  Innebörden av medicinska termer och förkortningar, läkemedelsrecept och olika medicinska specialiteter och kunskap om hur terminologin används på rätt sätt.

 • IT-dokumenthantering

  Metoden för att spåra, hantera och lagra dokument på ett systematiskt och organiserat sätt samt föra ett register över de versioner som skapats och modifierats av specifika användare (historikspårning).

Färdigheter

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Utföra klinisk kodning

  Identifiera och korrekt registrera en patients specifika sjukdomar och behandlingar med hjälp av ett klassificeringssystem för kliniska koder.

 • Bevara vårdtagardatas konfidentialitet

  Följa och upprätthålla sekretessen för vårdbrukares sjukdoms- och behandlingsinformation.

 • Granska patienters medicinska data

  Bedöma och granska relevanta patientuppgifter, t.ex. röntgenresultat, sjukdomshistoria och laboratorierapporter.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Använda system för hantering av elektroniska journaler

  Kunna använda särskild programvara för hantering av patientjournaler med hjälp av lämpliga handlingsregler.

Source: Sisyphus ODB