Yrke medieforskare

Medieforskare forskar i mediernas roll och inflytande i samhället. De iakttar och dokumenterar användning av olika typer av medier såsom tidningar, radio och tv samt samhällets respons.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Etiska principer för journalister

  De principer och regler som journalister lyder under vid rapportering av nyhetshändelser, såsom yttrandefrihet, rätten att bli hörd och objektivitet.

 • Litteratur

  Konstnärligt skrivande som kännetecknas av skönhet av uttryck och form samt universell intellektuell och känslomässig attraktivitet.

 • Medievetenskap

  Akademiskt fält som utgörs av studiet av olika mediers historia, innehåll och effekter med särskild inriktning mot masskommunikation.

 • Kommunikationslära

  Det akademiska området för studier av mänsklig interaktion och kommunikation genom olika medier och hur kommunikationen tolkas på politisk, ekonomisk, kulturell, social och semiotisk nivå.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Medietyper

  Masskommunikation, såsom tv, tidningar och radio, som når och påverkar större delen av allmänheten.

Färdigheter

 • Läsa böcker

  Läsa nyutgivna böcker och yttra sig om dem.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Göra bakgrundresearch om textteman

  Utföra grundlig bakgrundsresearch om textteman genom både skrivbordsundersökningar samt platsbesök och intervjuer.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

Source: Sisyphus ODB