Yrke miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer genomför arbetsplatsrevisioner för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen och miljölagstiftningen. De utreder även arbetsolyckor. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer intervjuar de anställda för att se till att arbetsmiljön överensstämmer med hälso- och säkerhetsbestämmelserna, inspekterar den fysiska arbetsplatsen och analyserar juridiska dokument.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

 • Riskhantering

  Processen för att identifiera, bedöma och prioritera alla typer av risker och var de kan komma från, till exempel naturliga orsaker, rättsliga förändringar eller osäkerhet i ett visst sammanhang, och metoderna för att hantera risker på ett effektivt sätt.

 • Intervjutekniker

  Tekniker för att erhålla information från människor genom att ställa rätt frågor på rätt sätt och få dem att känna sig bekväma.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Revisionsmetoder

  De tekniker och metoder som ligger till grund för en systematisk och oberoende undersökning av data, policyer, verksamhet och prestanda med hjälp av datorstödda revisionsverktyg och -tekniker (CAAT), till exempel kalkylblad, databaser, statistisk analys och programvara för omvärldsbevakning.

Färdigheter

 • Fastställa policyöverträdelser

  Identifiera överträdelser av planer och strategier i en organisation, vidta lämpliga åtgärder genom sanktioner och redovisa vilka ändringar som behöver göras.

 • Ge råd om riskhantering

  Ge råd om riskhanteringspolicyer och förebyggande strategier samt deras genomförande, med medvetenhet om olika slags risker för en viss organisation.

 • Genomföra forskningsintervju

  Använd professionell forsknings- och intervjumetoder/-tekniker för att samla in relevanta data, fakta eller information för att få nya insikter och för att fullständigt förstå den intervjuade personens budskap.

 • övervaka lagstiftningens utveckling

  Övervaka förändringar i regler, politik och lagstiftning och fastställa hur de kan påverka organisationen, befintlig verksamhet eller ett specifikt fall eller en viss situation.

 • Identifiera faror på arbetsplatsen

  Utföra säkerhetsrevisioner och -inspektioner på arbetsplatser och arbetsutrustning. Se till att de uppfyller säkerhetsbestämmelserna samt identifiera faror och risker.

 • Genomföra arbetsplatsrevisioner

  Utföra revisioner och besiktningar av arbetsplatser för att säkra efterlevnad av regler och föreskrifter.

 • Kommunicera arbetsmiljöåtgärder

  Informera om tillämpliga regler, riktlinjer och åtgärder för att undvika olyckor och risker på arbetsplatsen.

Source: Sisyphus ODB