Yrke montör, elkablar

Montörer (elkablar) manipulerar kablar och ledare av stål, koppar eller aluminium så att de kan användas för att strömledning i diverse apparater.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Kopplingsschema

  En visuell bild av en elektrisk krets, dess komponenter och kopplingarna mellan dessa komponenter.

 • Kabeltillbehör

  Ellednings- och kabelprodukter samt tillbehör, t.ex. elektriska kontaktdon, skarvar och ledningsisolering.

 • Kabeltillverkning

  Monteringsprocesser och tillverkningssteg för produktion av isolerade elektriska ledningar och kablar av stål, koppar eller aluminium.

Färdigheter

 • Kapa kablar

  Använda maskiner eller handverktyg för att kapa kablar.

 • Tillämpa lödningstekniker

  Tillämpa och arbeta med en mängd olika tekniker inom lödning, som mjuklödning, silverlödning, induktionslödning, motståndslödning, rörlödning, mekanisk lödning och aluminiumlödning.

 • Fästa kabel genom kontaktpressning

  Fästa det elektriska kontaktdonet i kabeln med hjälp av kontaktpressningsverktyg. Kontaktdonet och tråden sammanfogas här genom att en eller båda komponenterna deformeras så att de passar in i varandra. Det elektriska kontaktdonet kan koppla in tråden i en elektrisk terminal eller sammanfoga två kabellängder.

 • Använda elverktyg för kablar

  Använda verktyg för att manipulera kablar som ska användas för elarbeten, t.ex. kabelskalare, krympverktyg, lödkolvar, momentnycklar och värmepistoler.

 • Täta kablar

  Fästa och isolera elektriska kablar eller kommunikationsledningar.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Binda samman kablar

  Binda samman kablar eller ledare med hjälp av kabelband, rör, kabelsnören, hylsor, spot-band, kabelklämmor eller band.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Applicera beläggningar på elutrustning

  Bereda och applicera beläggningar, till exempel silikonskyddslack, på elektrisk utrustning och dess komponenter för att skydda utrustningen mot fukt, hög temperatur och damm.

 • Utföra mätning av delar

  Använda mätinstrument för att mäta delar av tillverkade föremål. Ta hänsyn till tillverkarnas specifikationer för att utföra mätningen.

 • Använda lödningsutrustning

  Använda lödningsutrustning för att smälta och sammanfoga olika delar av metall eller stål, t.ex. lödpistoler, lödlampor, gasdrivna lödkolvar osv.

 • Skala kablar

  Skala kabeländar med hjälp av kabelskalare för att se till att anslutningar är korrekta och fungerande.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Organisera kablar

  Fästa ledningsmärken och kabeletiketter för att identifiera och organisera kablar. Använda buntband eller kabelremmar för bunta ihop kablarna.

Source: Sisyphus ODB