Yrke montör, elkablar

Montörer (elkablar) manipulerar kablar och ledare av stål, koppar eller aluminium så att de kan användas för att strömledning i diverse apparater.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Kopplingsschema

  En visuell bild av en elektrisk krets, dess komponenter och kopplingarna mellan dessa komponenter.

 • Kabeltillbehör

  Ellednings- och kabelprodukter samt tillbehör, t.ex. elektriska kontaktdon, skarvar och ledningsisolering.

 • Kabeltillverkning

  Monteringsprocesser och tillverkningssteg för produktion av isolerade elektriska ledningar och kablar av stål, koppar eller aluminium.

Färdigheter

 • Kapa kablar

  Använda maskiner eller handverktyg för att kapa kablar.

 • Tillämpa lödningstekniker

  Tillämpa och arbeta med en mängd olika tekniker inom lödning, som mjuklödning, silverlödning, induktionslödning, motståndslödning, rörlödning, mekanisk lödning och aluminiumlödning.

 • Fästa kabel genom kontaktpressning

  Fästa det elektriska kontaktdonet i kabeln med hjälp av kontaktpressningsverktyg. Kontaktdonet och tråden sammanfogas här genom att en eller båda komponenterna deformeras så att de passar in i varandra. Det elektriska kontaktdonet kan koppla in tråden i en elektrisk terminal eller sammanfoga två kabellängder.

 • Använda elverktyg för kablar

  Använda verktyg för att manipulera kablar som ska användas för elarbeten, t.ex. kabelskalare, krympverktyg, lödkolvar, momentnycklar och värmepistoler.

 • Täta kablar

  Fästa och isolera elektriska kablar eller kommunikationsledningar.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Binda samman kablar

  Binda samman kablar eller ledare med hjälp av kabelband, rör, kabelsnören, hylsor, spot-band, kabelklämmor eller band.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Applicera beläggningar på elutrustning

  Bereda och applicera beläggningar, till exempel silikonskyddslack, på elektrisk utrustning och dess komponenter för att skydda utrustningen mot fukt, hög temperatur och damm.

 • Utföra mätning av delar

  Använda mätinstrument för att mäta delar av tillverkade föremål. Ta hänsyn till tillverkarnas specifikationer för att utföra mätningen.

 • Använda lödningsutrustning

  Använda lödningsutrustning för att smälta och sammanfoga olika delar av metall eller stål, t.ex. lödpistoler, lödlampor, gasdrivna lödkolvar osv.

 • Skala kablar

  Skala kabeländar med hjälp av kabelskalare för att se till att anslutningar är korrekta och fungerande.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Organisera kablar

  Fästa ledningsmärken och kabeletiketter för att identifiera och organisera kablar. Använda buntband eller kabelremmar för bunta ihop kablarna.

Source: Sisyphus ODB