Yrke montör, kablage

Montörer (kablage) binder samman ledare eller kablar för att bygga upp kabelsamlingar som används i elektroniska och elektriska system och enheter. De läser elektriska kopplingsscheman och binder ihop ledare i enlighet med specifikationer med hjälp av kabelband, kabelskarvar, elektriska ledare och hylsor.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kabelsele

  Lednings- eller kabelanordningar som är sammanbundna med buntband, tejp eller remmar och som överför signaler eller elektricitet. När kablarna är sammanbundna skyddas de mot skador, är kompaktare och kräver mindre tid att installera.

 • Kabeltillbehör

  Ellednings- och kabelprodukter samt tillbehör, t.ex. elektriska kontaktdon, skarvar och ledningsisolering.

 • Elektrisk urladdning

  Egenskaper och tillämpningar för elektrisk urladdning, inklusive spänning och elektroder.

 • Kabeltillverkning

  Monteringsprocesser och tillverkningssteg för produktion av isolerade elektriska ledningar och kablar av stål, koppar eller aluminium.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

Färdigheter

 • Skala kablar

  Skala kabeländar med hjälp av kabelskalare för att se till att anslutningar är korrekta och fungerande.

 • Avlägsna defekta produkter

  Avlägsna defekta material från produktionslinjen.

 • Använda elverktyg för kablar

  Använda verktyg för att manipulera kablar som ska användas för elarbeten, t.ex. kabelskalare, krympverktyg, lödkolvar, momentnycklar och värmepistoler.

 • Rapportera om undermåliga tillverkningsmaterial

  Upprätthålla erforderliga företagsregister och -formulär för att rapportera eventuella undermåliga material eller tveksamma förhållanden avseende tillverkningsmaskiner och -utrustning.

 • Täta kablar

  Fästa och isolera elektriska kablar eller kommunikationsledningar.

 • Tolka elscheman

  Läsa och förstå ritningar och elscheman, förstå tekniska instruktioner och tekniska manualer för montering av elektrisk utrustning samt ha kunskap om ellära och elektroniska komponenter.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Tillämpa lödningstekniker

  Tillämpa och arbeta med en mängd olika tekniker inom lödning, som mjuklödning, silverlödning, induktionslödning, motståndslödning, rörlödning, mekanisk lödning och aluminiumlödning.

 • Använda lödningsutrustning

  Använda lödningsutrustning för att smälta och sammanfoga olika delar av metall eller stål, t.ex. lödpistoler, lödlampor, gasdrivna lödkolvar osv.

 • Organisera kablar

  Fästa ledningsmärken och kabeletiketter för att identifiera och organisera kablar. Använda buntband eller kabelremmar för bunta ihop kablarna.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Montera kabelselar

  Bygga kabelseleanordningar med kabelseleskivor.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Fästa kabel genom kontaktpressning

  Fästa det elektriska kontaktdonet i kabeln med hjälp av kontaktpressningsverktyg. Kontaktdonet och tråden sammanfogas här genom att en eller båda komponenterna deformeras så att de passar in i varandra. Det elektriska kontaktdonet kan koppla in tråden i en elektrisk terminal eller sammanfoga två kabellängder.

 • Kapa kablar

  Använda maskiner eller handverktyg för att kapa kablar.

 • Applicera beläggningar på elutrustning

  Bereda och applicera beläggningar, till exempel silikonskyddslack, på elektrisk utrustning och dess komponenter för att skydda utrustningen mot fukt, hög temperatur och damm.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Binda samman kablar

  Binda samman kablar eller ledare med hjälp av kabelband, rör, kabelsnören, hylsor, spot-band, kabelklämmor eller band.

 • Utföra mätning av delar

  Använda mätinstrument för att mäta delar av tillverkade föremål. Ta hänsyn till tillverkarnas specifikationer för att utföra mätningen.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

Source: Sisyphus ODB