Yrke montör, kartongprodukter

Montörer (kartongprodukter) konstruerar komponenter eller detaljer av papp i enlighet med strikt fastställda rutiner. De monterar ihop produkter såsom rör, spolar, pappkartonger, papptallrikar och hantverksskivor.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Papperstyper

  De kriterier som används för att fastställa skillnader i papperstyper, till exempel grovhet och tjocklek, och de tillverkningsmetoder och träslag som de olika papperstyperna härrör från.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Använda stansmaskin

  Sköta maskiner som stansar pappersprodukter till ett mönster som sedan viks och limmas till en viss form.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • övervaka transportband

  Övervaka flödet av arbetsobjekt på transportband när de behandlas av maskinen för att garantera optimal produktivitet.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Använda falsmaskin

  Utföra falsarbeten, t.ex. ställa in och justera matare för leverans. Förbereda falsmaskinen för särskilda processer som perforering, inskärning, putsning, mjukgörning och bindning av pappersprodukter.

Source: Sisyphus ODB