Yrke montör, mekatronik

Montörer (mekatronik) monterar ihop och utför underhåll på sammansatta mekatroniska produkter och maskiner, t.ex. robotar, hissar och avancerade hushållsapparater. De bygger de mekaniska, elektriska och elektroniska komponenterna, installerar programvara, driftsätter systemen och utför underhåll och reparationer på komponenter och system.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Säkerhetsteknik

  Den tekniska disciplin som används för att se till att system, maskiner och utrustning fungerar enligt fastställda säkerhetsnormer och lagar, t.ex. miljölagstiftning.

 • Datorutrustning

  Datorer, datorkringutrustning och programvaruprodukter samt alla de funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav som gäller för dessa.

 • Mekatronik

  Det tvärvetenskapliga området för ingenjörskonst där man kombinerar principerna för elektroteknik, telekommunikationsteknik, kontrollteknik, datorteknik och maskinteknik vid utformningen av produkter och tillverkningsprocesser. Kombinationen av dessa områden gör det möjligt att utforma och utveckla ”smarta” apparater och uppnå en optimal balans mellan mekanisk struktur och kontroll.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

Färdigheter

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Montera mekatroniska enheter

  Montera mekatroniska enheter med hjälp av mekaniska, pneumatiska, hydrauliska, elektriska, elektroniska och informationstekniska system och komponenter. Hantera och binda metaller med hjälp av svets- och lödningsmetoder, lim, skruvar och nitar. Installera ledningar. Installera drivsystem, sensorer, ställdon och givare. Montera brytare, styranordningar, täckningar och skydd.

 • Avlägsna defekta produkter

  Avlägsna defekta material från produktionslinjen.

 • Installera mekatronisk utrustning

  Installera utrustning för automatisering av en viss maskin eller anordning.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Underhålla mekatronisk utrustning

  Diagnostisera och upptäcka funktionsfel i mekatroniska komponenter och system och ta bort, byta ut eller reparera dessa komponenter vid behov. Utföra förebyggande underhåll på utrustningen, t.ex. lagring av mekatroniska komponenter i rena, dammfria och icke-fuktiga utrymmen.

 • Följa säkerhetsstandarder i industriell miljö

  Efterleva säkerhetsrutiner och -standarder för industriella sammanhang, oftast beträffande maskiner.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Tillämpa lödningstekniker

  Tillämpa och arbeta med en mängd olika tekniker inom lödning, som mjuklödning, silverlödning, induktionslödning, motståndslödning, rörlödning, mekanisk lödning och aluminiumlödning.

 • Rengöra komponenter vid montering

  Rengöra komponenter innan de sätts fast på andra enheter eller komponentuppsättningar under monteringsprocessen.

 • Utföra metallarbete

  Arbeta med metall- och järnmaterial i syfte att montera enskilda delar eller konstruktioner.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • Tillämpa monteringstekniker

  Tillämpa korrekta och aktuella monteringsmetoder i produktionsprocessen.

Source: Sisyphus ODB