Yrke montör, tandläkarutrustning

Montörer (tandläkarutrustning) monterar ihop olika tandvårdsinstrument, t.ex. borrar, lasrar, sonder, speglar och dental bildutrustning. De använder olika maskiner, handverktyg, kemikalier, lim och epoxiharts för montering av tandvårdsinstrument. De använder precisionsverktyg och arbetar i renrum.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Delar till tandläkarinstrument

  Olika komponenter och material som behövs för att framställa ett specifikt tandläkarinstrument. Materialen och komponenterna skiljer sig åt mellan elektromedicinska tandläkarinstrument som tandläkarborrar och tandlasrar och icke-elektriska tandläkarinstrument som tandspeglar och skäror.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Tandanatomi

  Tändernas utveckling, utseende, klassificering, funktion och egenskaper samt deras placering i munnen.

 • Bestämmelser för medicintekniska produkter

  Nationella och internationella bestämmelser om tillverkning, säkerhet och distribution av medicintekniska produkter.

Färdigheter

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Rengöra komponenter vid montering

  Rengöra komponenter innan de sätts fast på andra enheter eller komponentuppsättningar under monteringsprocessen.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Utföra mätning av delar

  Använda mätinstrument för att mäta delar av tillverkade föremål. Ta hänsyn till tillverkarnas specifikationer för att utföra mätningen.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Rapportera om undermåliga tillverkningsmaterial

  Upprätthålla erforderliga företagsregister och -formulär för att rapportera eventuella undermåliga material eller tveksamma förhållanden avseende tillverkningsmaskiner och -utrustning.

 • Tillverka tandläkarinstrument

  Tillverka tandläkarinstrument med hjälp av specificerade material, komponenter, handverktyg och motordrivna verktyg.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Använda utrustning för precisionsmätning

  Mäta storleken på en bearbetad del vid kontroll och märkning för att kontrollera om den överensstämmer med standarden genom användning av två- och tredimensionell precisionsmätutrustning, t.ex. passare, mikrometer och mätdon.

 • Arbeta med dentalmaterial

  Hantera material som används vid tandvårdsprocedurer, t.ex. vaxer, plast, ädla eller icke-ädla metaller, rostfritt stål, porslin, kompositmaterial eller polymerglas.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Använda precisionsverktyg

  Använda elektroniska, mekaniska, elektriska eller optiska precisionsverktyg för precisionsarbete.

 • Avlägsna defekta produkter

  Avlägsna defekta material från produktionslinjen.

 • Använda renrumsklädsel

  Använda lämpliga kläder för miljöer som kräver hög renhetsnivå för att kunna minska kontaminering.

Source: Sisyphus ODB