Yrke montör, träprodukter

Montörer (träprodukter) monterar ihop produkter från färdiga trädetaljer. De använder maskiner (ofta hydrauliska) för sammanfogning av de olika delarna av en produkt med hjälp av fogar, lim eller andra fästmedel. De sätter komponenterna på plats, styr maskinen och söker eventuella problem.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Byggprodukter

  Byggmaterial, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och regelmässiga krav.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Verktyg för träbearbetning

  Olika verktyg som används för att bearbeta trä, t.ex. hyvlar, mejslar och svarvar.

 • Träbearbetning

  Etapper av bearbetning av trä för tillverkning av träprodukter samt typer av maskiner som används för dessa processer såsom för torkning, formning, montering och ytbehandling.

 • Träprodukter

  De olika träprodukter som t.ex. timmer och möbler, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

Färdigheter

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Göra kvalitetskontroller före montering

  Granska produktdetaljer för fel eller skador, vid behov med hjälp av provningsutrustning, och kontrollera att det mottagna partiet är komplett innan de färdiga produkterna monteras.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Foga samman träkomponenter

  Foga samman trämaterial med hjälp av diverse tekniker och material. Bestämma den bästa tekniken för att foga samman komponenterna, till exempel häftning, spikning, limning eller skruvning. Fastställa rätt arbetsordning och utföra fogningen.

 • Bearbeta trä

  Manipulering av träets egenskaper, form och storlek.

Source: Sisyphus ODB