Yrke orderplockare

Orderplockare i lager plockar order manuellt. De plockar order och tar dem till leveransplattformen för hantering eller för hämtning av kunder inom handelssektorn. De förväntas att ta emot beställningar med hänsyn till den angivna mängden och typen av varor samt att efterleva de kvalitetskriterier som har fastställts av företaget. De monterar även olika typer av varor för transport och transporterar order till leveransplatser angivna av den överordnade chefen. De staplar normalt varupaket på pallar för hand, ansvarar för emballering av produkter på pallen för att säkra dem vid förflyttning samt säkerställer lastpallens integritet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsbestämmelser för lager

  Säkerhetsrutiner och -bestämmelser som syftar till att förebygga tillbud och risker. Följa säkerhetsbestämmelser och inspektera utrustning.

 • Typer av förpackningar som används för industriell transport

  Känna till olika typer av förpackningsmaterial som används för industriell transport, beroende på vilken typ av varor som ska transporteras. Följa bestämmelserna om förpackning av varor.

Färdigheter

 • Placera gods i lager med precision

  Transportera gods i lagret och placera dem med precision på lämpliga och angivna platser i syfte att maximera användningen av utrymmet. Sköta gaffeltruckar eller andra instrument inom denna verksamhet.

 • Använda märkningsverktyg för lageranvändning

  Märka behållare och behållaretiketter eller produkter; använda märkningsverktyg för lageranvändning.

 • Hantera motorsåg

  Hantera en mekanisk motorsåg som drivs med elenergi, tryckluft eller bensin.

 • Behandla order från e-handelsbutik

  Behandla order från webbutiker; direkt försäljning, förpackning och leverans.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Kontrollera leveranser

  Anställda ska vara alerta och välorganiserade för att säkra att inkommande och utgående leveranser är korrekta och oskadade. Denna beskrivning återger dock inte kompetensen (eller arbetsuppgifterna) enligt PT:s förslag.

 • Sköta lagerregister

  Sköta lagerregister och kontroll av lagring och förflyttning av lagervaror. Övervaka transaktioner såsom leverans, mottagning och placering.

 • Följa checklistor

  Följa checklistor och se till att alla punkter följs.

 • Använda utrustning för materialhantering

  Utföra allmänna fysiska arbeten i lager såsom lastning, lossning och sortering av varor.

 • Hantera kundorder

  Hantera beställningar från kunder. Ta emot kundordern och göra upp en förteckning med krav, utarbeta en arbetsprocess och en tidsram. Utföra arbetet enligt planen.

 • Hålla lagerdatabas uppdaterad

  Hålla digital lagerdatabas aktuell och tillgänglig för alla.

 • Använda registreringssystem för lagerverksamhet

  Använda system för registrering av produkt-, förpacknings- och orderinformation i särskilda format och typer av register.

 • Underhålla system för lagerstyrning

  Hålla systemen för lagerstyrning uppdaterade och se till att inventeringen är korrekt.

 • Använda röstplockningssystem

  Driva röstplockningssystem genom att tillämpa diverse plockningsmetoder; arbeta med hjälp av verbala instruktioner och uppmaningar via hörlurar och en mikrofon.

 • Väga laster

  Väga laster och beräkna deras största vikt och mått per förpackning eller per produkt vid varje sändning.

 • Använda paketeringsutrustning

  Använda verktyg för fastsättning och paketering, till exempel sträckfilm, påstrykare och lim, utrustning för märkning och etikettering samt tejp.

 • Se till att lagerutrymmen används på ett effektivt sätt

  Sträva efter effektiv användning av lagerutrymmen, säkerställa största möjliga effektivitet och samtidigt uppfylla miljö- och budgetmålen.

 • Hålla lager i gott fysiskt skick

  Utveckla och införa nya lagerutformningar för att hålla lokalerna i gott och funktionsdugligt skick samt utfärda arbetsordrar för reparations- och ersättningsarbeten.

 • Plocka order för leverans

  Plocka order i lager som ska levereras och se till att rätt antal och rätt sorts varor lastas och skickas. Etikettera och märka produkter på rätt sätt.

 • Underhålla utrustning för materialhantering

  Identifiera och rapportera funktionsfel och skador på utrustning för materialhantering; hantera batterikopplingar.

 • Säkra gods enligt arbetsorder

  Fästa band runt staplar av produkter före transport eller förvaring.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

Source: Sisyphus ODB