Yrke ordningsvakt, domstol

Ordningsvakter vid domstolar upprätthåller ordning och säkerhet i rättssalen. De transporterar brottslingar till och från rättssalen, ser till att det finns nödvändiga förnödenheter i rättssalen och undersöker lokaler och personer i syfte att förebygga hot. De inleder och avslutar dessutom domstolsförhandlingar och tillkallar vittnen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Domstolsförfaranden

  De förordningar som gäller under ett domstolsförfarande och under en domstolsförhandling, samt hur dessa förfaranden inträffar.

Färdigheter

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Föra loggböcker

  Upprätthålla de loggböcker som krävs i enlighet med praxis och i etablerade format.

 • Kalla vittnen

  Kalla vittnen under domstolsförhandlingar vid lämplig tidpunkt, när det är dags för dem att höras eller presentera sin berättelse, i enlighet med domstolsbestämmelser.

 • Hantera konflikter

  Medla i konflikter och spända situationer genom att agera mellan parter, t.ex. tjänsteanvändare, andra viktiga såsom familjer och institutioner, och sträva efter att få till stånd en överenskommelse, försona och lösa problem.

 • Upprätthålla ordning i rättssalen

  Se till att ordning upprätthålls i rättssalen under en domstolsförhandling.

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

 • Eskortera svarande

  Ledsaga misstänkta och kända förövare från ett område till ett annat, till exempel i ett fängelse eller från cell till rättegångssal, för att se till att de inte avviker, att de inte är våldsamma eller på annat sätt överträder gränserna för acceptabelt beteende samt för att kunna agera vid eventuella akutsituationer.

 • Assistera domare

  Assistera domaren vid domstolsförhandlingar för att se till att domaren får tillgång till alla nödvändiga dokument, hjälpa till att upprätthålla ordningen, se till att domaren är nöjd och belåten och se till att utfrågningen sker utan komplikationer.

 • Hålla kontroll på personer

  Använda fysisk våld för att hindra eller styra personer som bryter mot bestämmelser om acceptabelt beteende, utgör ett hot för andra och begår våldshandlingar för att säkerställa att personen inte kan fortsätta med detta negativa agerande och för att skydda andra.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

Source: Sisyphus ODB