Yrke patentingenjör

Patentingenjörer ger råd till företag om olika aspekter av immaterialrätten. De analyserar uppfinningar och undersöker deras ekonomiska potential. De kontrollerar om patenträttigheter redan har utfärdats för en viss uppfinning och om dessa rättigheter har påverkats eller kränkts.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

 • Finansiell analys

  Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

 • Marknadsanalys

  Marknadsanalyser och forskning samt dess tillhörande forskningsmetoder.

 • Rättslig terminologi

  De särskilda termer och fraser som används inom det rättsliga området.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Patent

  De ensamrätter som en suverän stat beviljar en uppfinnares uppfinning under en begränsad tid i utbyte mot offentliggörande av uppfinningen.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

Färdigheter

 • Ge råd om uppfinningar

  Ge uppfinnare och tillverkare råd om huruvida uppfinningarna kommer att beviljas patent genom att undersöka om uppfinningen är ny, innovativ och hållbar.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Skriva utkast till patent

  Göra en noggrann beskrivning av uppfinningen i rättslig mening.

 • Tillhandahålla juridisk rådgivning

  Ge råd till klienter så att deras agerande är förenligt med lagstiftningen samt säkerställa att de agerar mest fördelaktigt sett till deras situation och särskilda fall, till exempel genom att tillhandahålla information, dokumentation eller handlingsråd i händelse av att klienten vill vidta rättsliga åtgärder eller om rättsliga åtgärder vidtas mot klienten.

 • Lägga fram övertygande argument

  Lägga fram argument under en förhandling eller debatt, eller i skriftlig form, på ett övertygande sätt för att få så mycket stöd som möjligt för det fall som talaren eller författaren företräder.

 • Se till att lagen tillämpas

  Se till att lagar följs och vidta korrekta åtgärder vid lagöverträdelser för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning och upprätthållande av lag och ordning.

Source: Sisyphus ODB